Kalendarz liturgiczny

Święty Andrzej Apostoł

Św. Andrzej apostoł był bratem św. Piotra. Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret (Galilejskim), mieszkał jednak w Kafarnaum, razem ze swoim bratem. Tak jak Piotr był rybakiem. Właśnie nad jeziorem, podczas pracy, został powołany przez Jezusa – i to jako pierwszy z dwunastu Apostołów. Św. Łukasz podaje w Ewangelii, że powołaniu temu towarzyszył również cudowny połów ryb, którym Jezus chciał umocnić wiarę pierwszych powołanych.

Czytaj dalej →

Święci Elżbieta i Zachariasz

“Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Zawołała ona i powiedziała: »Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? „

Czytaj dalej →

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) – czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto

Czytaj dalej →

Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiejsza uroczystość – jak każda uroczystość w Kościele – ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w

Czytaj dalej →

św. Jan Paweł II

Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Nikt w tedy nie mógłby sobie wyobrazić, że to dziecko, które właśnie przyszło na świat będzie w przyszłości papieżem i świętym.

Czytaj dalej →

Bł. Jerzy Popiełuszko

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. na Podlasiu .
W dwa dni po urodzeniu, został ochrzczony w parafialnym kościele i otrzymał imię swojego stryja, Alfonsa (zmienił je na Jerzy Aleksander dopiero w okresie nauki w seminarium, w 1971 r ). W kościele parafialnym, odległym od domu o kilka kilometrów, od 11. roku życia był ministrantem i służył do Mszy św. codziennie przed lekcjami w szkole.

Czytaj dalej →

św. Łukasz Ewangelista

18. X przypada święto św. Łukasza, ewangelisty i autora Dziejów Apostolskich. Według tradycji Ojców Kościoła pochodził on z Antiochii i był lekarzem, jak o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14). Opisywany jest jako najwierniejszy towarzysz św. Pawła podczas jego wypraw misyjnych.

Czytaj dalej →

Z życia Kościoła

Nowy program duszpasterski

Od pierwszej Niedzieli Adwentu, poza wkroczeniem w nowy rok liturgiczny, rozpoczynamy także realizację nowego programu duszpasterskiego. Jest on przewidziany na lata 2019 – 2022. Jego główne hasło to: „Eucharystia daje życie”

Czytaj dalej →

Zaproszenie na Odpust w Katedrze

Metropolita katowicki J. E. abp Wiktor Skworc zaprasza wszystkich diecezjan na uroczystość odpustową do Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach.

Czytaj dalej →

bp Florczyk członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury

Ojciec Święty mianował delegata KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców, biskupa Mariana Florczyka członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury. Jedne z działów tej dykasterii zajmuje się kwestiami kultury i sportu.

Czytaj dalej →

Archidiecezjalny Dzień Muzyki Liturgicznej

Już 17 listopada, będziemy obchodzić kolejny Dzień Muzyki Liturgicznej w naszej Archidiecezji. Tematem dnia, będzie hasło: Muzyka liturgiczna pieśnią pełną Ducha… Jak wiemy wielu ministrantów, animatorów czy ceremoniarzy jest także psałterzystami czy organistami lub ma wpływ na kształtowanie muzyki i śpiewu w parafii.

Czytaj dalej →

Film „Nieplanowane”

1 listopada 2019 roku w Polsce miała miejsce premiera filmu „Nieplanowane” reżyserii Chucka Konzelmana i Cary’a Solomona.

Czytaj dalej →

Błogosławiony Stefan Wyszyński?

UWAGA! Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego: 7 czerwca w Warszawie

Czytaj dalej →

Rozpoczęcie roku propedeutycznego

Większość formowała się wśród ministrantów oraz w Ruchu Światło-Życie. Są i tacy, którzy zbliżyli się do Kościoła poprzez działanie w katolickich fundacjach. Łączy ich jedno: usłyszeli głos powołania i na niego odpowiedzieli.

Czytaj dalej →

Franciszek do Polaków: łaski wyproszone przez tę modlitwę będą zbawienne

Do odmawiania tej modlitwy w intencji pokoju dla świata, mądrości dla rządzących oraz wiary i jedności dla rodzin zachęcił papież pielgrzymów polskich podczas audiencji ogólnej.

Czytaj dalej →

Wiadomości DMAK

Pogrzeb ministranta Tomasza Kabisa

Z ogromnym żalem informujemy, że po długiej walce z chorobą odszedł Tomek Kabis. Był wieloletnim ministrantrem najpierw w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, potem w innych parafiach, gdzie mieszkał. Był artystą – iluzjonistą o wielkim sercu. Dwa razy gościliśmy go podczas powakacyjnej pielgrzymki ministrantów w Katowicach. Wiele Waszych wspólnot zapraszało go do swoich parafii z pokazem iluzji, zwłaszcza z okazji święta patronalnego. Pamiętajmy o Tomku w modltwie, a z

Czytaj dalej →

Intencje Diakonii Modlitwy na miesiąc grudzień

Jak co miesiąc, zachęcamy wszystkich ministrantów młodszych, starszych, lektorów, animatorów i ceremoniarzy do modlitwy w intencjach Diakonii Modlitwy :

  1. Prośmy dla nas i całego duszpasterstwa o dobre przeżycie Adwentu i świąt Narodzenia Pańskiego, by w naszych sercach zapanowały miłość i pokój, które budują jedność.
  2. Prośmy w intencji kapłanów – włączając się w inicjatywę Ruchu Światło-Życie naszej archidiecezji – aby potrafili wiernie realizowań

Czytaj dalej →

Rekolekcje adwentowe

Zbliża się czas rekolekcji adwentowych służby liturgicznej, które odbędą się w dniach 29 – 30 listopada i 1 grudnia br.  w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej (parafia św. Szczepana w Katowicach Bogucicach, ul. Markiefki 89, 40-211).

Czytaj dalej →

Życzenia z okazji święta patronalnego

Drodzy Ministranci, Animatorzy, Ceremoniarze, Lektorzy i Kandydaci! Życzymy Wam odwagi w wyznawaniu wiary każdego dnia – na miarę św. Tarsycjusza!

Czytaj dalej →

RELACJA Z 71. ZEBRANIA DUSZPASTERZY SŁUŻBY LITURGICZNEJ

RELACJA Z 71. ZEBRANIA DUSZPASTERZY SŁUŻBY LITURGICZNEJ

Licheń, 6 – 7 listopada 2019 r.

Na terenie Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu w Domu Pielgrzyma „Arka” zgromadzili się na 71 zebraniu duszpasterze służby liturgicznej. Księża odpowiedzialni za duszpasterstwo ministrantów w poszczególnych diecezjach podejmowali temat problematyki służby liturgicznej w programie duszpasterskim Kościoła w Polsce. W zebraniu aktywnie uczestniczyli duszpasterze z naszej archidiecezji:

Czytaj dalej →

Relacja z uroczystości przyjęcia nowych animatorów

Uroczystość ustanowienia nowych animatorów oraz przyjęcia kandydatów do tej posługi już za nami. Zachęcamy do przeczytania relacji z tej uroczystości autorstwa p. Marty Sudnik Paluch.

Czytaj dalej →

Zaproszenie kleryków do spotkania w WŚSD

„Seminarium #NoFilter” to propozycja duszpasterska dla chłopaków w wieku 16-25 lat, inspirowana zachętą papieża Franciszka, aby „zapraszać młodych na wydarzenia, które co jakiś czas zaoferują im miejsce, gdzie otrzymają nie tylko formację, ale również umożliwiłoby im dzielenie się życiem, świętowanie, śpiewanie, wysłuchanie konkretnych świadectw i doświadczenie wspólnotowego spotkania z Bogiem żywym.” (Christus vivit, 204)

Czytaj dalej →

Zaktualizowana lista osób dopuszczona do nałożenia krzyży animatorskich

Przedstawiamy zaktualizowaną listę osób dopuszczonych do nałożenia krzyży animatorskich po rocznym okresie próby w sobotę 16 listopada br. o godz. 10.30 w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

Czytaj dalej →