Kalendarz liturgiczny

Wspomnienie św. Fulberta z Chartres, biskupa

Fulbert urodził się w 960 r. w ubogiej rodzinie. Przypuszcza się, że pochodził z Poitiers. Uczył się w szkole katedralnej w Reims. Jego mistrzem był Gerbert, późniejszy papież Sylwester II. Około 990 r. Fulbert przybył do Chartres, by podjąć pracę nauczyciela w szkole katedralnej, którą wkrótce uczynił ośrodkiem kulturalnym Francji. Został mianowany kanonikiem i kanclerzem tamtejszej kurii biskupiej. Po śmierci biskupa Raula wybrano Fulberta jego następcą (1006).

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Gaucheriusza , prezbitera

Gaucheriusz (Walter) urodził się w Meulan-sur-Seine we Francji. Otrzymał staranne chrześcijańskie wychowanie oraz klasyczne wykształcenie. Kiedy przyjął święcenia kapłańskie, poczuł wielką tęsknotę za życiem pustelniczym. Porzucił świat i razem ze swoim przyjacielem Germondem zamieszkiwał w regionie Limoges, gdzie prowadzili samotne życie. Z biegiem czasu zaczęła tworzyć się wokół nich wspólnota, której Gaucheriusz nadał regułę św. Augustyna i wybudował dla niej

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Dionizego , biskupa i męczennika

Dionizy był w II w. biskupem w Koryncie. Informacje o nim czerpiemy z pism św. Hieronima i Euzebiusza z Cezarei. Ten ostatni wychwala wielką gorliwość pasterską św. Dionizego. Według niego Dionizy miał zostawić 8 cennych listów do różnych biskupów. W Liście do Rzymian wysławia papieża, św. Sotera: „Rzymianie utrzymują zwyczaje ojców: wasz błogosławiony biskup Soter je nie tylko utrzymał, ale i poszerzył, dzieląc się z braćmi [ze wszystkich stron]

Czytaj dalej →

Zwiastowanie Pańskie

W Ewangelii według świętego Łukasza możemy znaleźć w wersecie 31 :  ,,Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. ” oraz chwilę później odpowiedź Maryi w wersecie 38 :  ,,Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego ” .

Czytaj dalej →

św. Zachariasz papież

Święty Zachariasz był papieżem w latach 741-752 i musiał się wykazać jako zręczny polityk ze względu na sytuację w ówczesnych Włoszech, gdyż Rzymowi zagrażali Longobardowie . Spotkał się z ich królem i uzgodnił wiele kwestii m in. by ten wycofał wojska z terenów zagarniętych Cesarstwu Bizantyjskiemu.

Czytaj dalej →

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Święty Józef jest jednym z najbardziej czczonych w Kościele świętych. O nim i jego życiu wiemy tylko tyle, ile podają nam Ewangelie. Mateusz podaje, że pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był cieślą, i – o ile można wywnioskować z przekazu biblijnego – prawym i dobrym człowiekiem.Pisze tak wprost Łukasz. O tym, jak zniósł macierzyństwo Maryi, możemy jedynie się domyślać. Opiekował się jednak Jezusem i Maryją troskliwie, przestrzegał przepisów prawa,

Czytaj dalej →

św. Patryk

Święty Patryk urodził się ok. 385 roku w Wielkiej Brytanii w rodzinie kapłańskiej – jego ojciec był diakonem a dziadek kapłanem. W wieku 16 lat uprowadzono go i sprzedano do Irlandii gdzie jako niewolnik wypasał owce. Po 6 latach udało mu się uciec a następnie przepłynąwszy  statkiem do Galii przyjął święcenia kapłańskie. Chciał wrócić do ojczyzny ale we śnie objawił mu się Bóg i powiedział aby nawrócił Irlandię na chrześcijaństwo .

Czytaj dalej →

św. Nicefor

Święty Nicefor przyszedł na świat w około 758 roku. Jego rodzice zaliczali się do najbogatszych i najbardziej wpływowych mieszkańców Konstantynopola. Nicefor został mianowany przez papieża Leona IV cesarskim sekretarzem odpowiedzialnym za dokumentowanie wyroków wydawanych przez cesarza na czcicieli świętych obrazów. Nicefor odmówił i postanowił zostać zakonnikiem.

Czytaj dalej →

Z życia Kościoła

Wielki Czwartek

Liturgią Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek rozpoczynamy święty czas Triduum Paschalnego. W czwartek wspominamy w sposób szczególny Ostatnią Wieczerzę naszego Pana i ustanowienie Eucharystii.

Czytaj dalej →

Urodziny Benedykta XVI

Papież senior Benedykt XVI obchodzi 16 kwietnia 92. urodziny. Polecajmy go Bogu w naszych modlitwach, prosząc za wstawiennictwem Matki Bożej Maryi o wszelkie łaski potrzebne mu w dalszym życiu. Niech Bóg ma go w swojej opiece!

Czytaj dalej →

Adhortacja apostolska „Christus vivit” Papieża Franciszka

Adhortacja „Christus vivit” to owoc XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Odbywał się on w dniach od 3 do 28 października 2018 roku. Temat przewodni tego spotkania był następujący: „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”.

Czytaj dalej →

Zaproszenie na Światowy Dzień Młodzieży

Abp Wiktor Skworc zaprasza na Niedzielę Palmową do Katedry Chrystusa Króla. Odpowiadając na jego apel, przekażcie tą informację swoim znajomym.

Czytaj dalej →

Tak odchodził Nasz Papież

2 kwietnia mija 14 lat od chwili gdy odszedł od nas Papież Jan Paweł II. Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 w Rzymie. Na naszej stronie znajdziemy archiwalne wspomnienia z tamtego okresu. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem kanonizowanego w roku 2014 Papieża Polaka. 

Czytaj dalej →

Bp Balcerek: parafie potrzebują zaangażowania osób świeckich

Szczególnie ważnym dziełem apostolskim jest katecheza dorosłych i posługa świeckich katechistów w parafii – uważa bp Grzegorz Balcerek. Poznański biskup pomocniczy zwrócił się z apelem o zaangażowanie osób świeckich w Kościele podczas uroczystości 25-lecia parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu.

Czytaj dalej →

Sługa Boży Wenanty Katarzyniec

W dniach 30-31 marca 2019 r. (sobota-niedziela), franciszkanie z Sanktuarium Męki Pańskie i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej zapraszają na dni modlitw o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego o.Wenantego Katarzyńca.

Czytaj dalej →

Papież Franciszek podpisał nową adhortację o młodzieży

Papież Franciszek podpisał 25 marca po Mszy św. odprawionej w sanktuarium Loreto swoją najnowszą adhortację podsumowującą Synod Biskupów o młodzieży. Ma ona formę listu do młodych i jest przygotowana w języku hiszpańskim.

Czytaj dalej →

Wiadomości DMAK

Intencje Diakonii Modlitwy na miesiąc kwiecień

W orędziu na Wielki Post papież Franciszek napisał: „Drodzy bracia i siostry, „Wielki Post” Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk 1, 12-13; Iz 51, 3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które <<zostanie wyzwolone

Czytaj dalej →

Seminarium w Katowicach zaprasza!

Dzień Otwarty w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym odbędzie się w sobotę 13 kwietnia br. od godz. 9.30. Zapraszamy młodzież męską po drugiej klasie gimnazjum oraz starszą. Zapisy trwają do soboty 6 kwietnia br. pod adresem: jeremiasz.katowice@gmail.com lub pod numerem tel. 519 546 150 (WŚSD).

Czytaj dalej →

Kurs dla dorosłych lektorów

II edycja kursu dla dorosłych lektorów słowa Bożego odbędzie się na Wydziale Teologicznym UŚ w każdą sobotę, od 18 maja do 8 czerwca br.  Doudziału w kursie zachęcamy przedstawicieli zespołów liturgicznych i różnych wspólnot parafialnych. Kandydat powinien dysponować skierowaniem na kurs, podpisanym przez proboszcza parafii zamieszkania. Całość kursu obejmuje 15 godzin zajęć (4 soboty). Zgłoszenia można przesyłać

Czytaj dalej →

Rekolekcje wielkopostne – szczegóły

Poniżej kilka informacji o niektórych punktach programu rekolekcji. W piątkowym programie znajdziemy  m.in. czas na wspólne wyjście do Cinema – City na najnowszy film: „Miłość i miłosierdzie”, który od tego weekendu będzie wyświetlany w kinach. Dowiemy się co łączy Całun Turyński i cudowny obraz: „Jezu ufam Tobie”. Film ukazuje nieznane do tej pory fakty i przybliży nam narodziny niezwykłego kultu Bożego Miłosierdzia, który zyskał popularność na całym świecie.

Czytaj dalej →

Praktyczne informacje dotyczące rekolekcji wielkopostnych

Zbliża się czas rekolekcji dla kandydatów i animatorów ministrantów w dniach 29 – 30 – 31 marca br. Rekolekcje odbędą się w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej, w parafii św. Szczepana w Katowicach Bogucicach przy ul. Markiefki 89.

Czytaj dalej →

Leżajsk – III miejsce dla naszej archidiecezji!

W weekendowych Mistrzostwach Polski ministrantów w siatkówce, które odbyły się w Leżajsku osiągnęliśmy niebywały sukces. Reprezentowały nas parafia Krzyża Świętego w Tychach-Czułowie i MB Różańcowej w Rudzie Śląskiej.

Czytaj dalej →

Konkurs memów ministrantów

Przypominamy, że trwa konkurs na  ministranckie memy. Tematyka powinna dotyczyć ministrantów lub się do nich bezpośrednio odnosić. Memy nie mogą nikogo obrażać i powinny być wykonane w okresie trwania konkursu.

Czytaj dalej →

Weryfikacja kandydatów na animatorów kursu wiosna 2018 – 2019

Kandydatów na animatorów, z kursu wiosna 2018 (część południowa i północna) – po rocznym okresie próby – zapraszamy na weryfikację 11 maja 2019 r. o godz. 11.00 do Parafii MB Piekarskiej (ul. Ułańska 13, 40-887 Katowice).

Czytaj dalej →