Kalendarz liturgiczny

Wspomnienie św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

Siedmiu mężczyzn, urodzonych we Florencji, początkowo wiodło życie pustelnicze na górze Senario, oddając szczególną cześć Dziewicy Maryi. Głosili potem słowo Boże w całej Toskanii i założyli Zakon Sług Najświętszej Maryi Panny, zatwierdzony przez Stolicę Świętą w roku 1304.

Czytaj dalej →

Wspomnienie bł. Michała Sopoćki

Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku na Wileńszczyźnie. Wyświęcony na kapłana, gorliwie pracował w duszpasterstwie parafialnym i wojskowym, rozwijając jednocześnie działalność oświatową i społeczną.

Czytaj dalej →

Święto świętych Cyryla i Metodego

Święci byli braćmi. Mieli biegle posługiwać się językiem słowiańskim. Żyli jako misjonarze, ewangelizowali głównie na ziemiach Słowiańskich. Cyryl przygotowując się do działalności wśród Słowian, stworzył, wraz ze swym bratem, 40-literowy alfabet oddający dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, nazwany następnie głagolicą.

Czytaj dalej →

Wspomnienie NMP z Lourdes

11 lutego Kościół czci Maryję, wspominając wydarzenie z Francji, z 1858 roku, kiedy to Niepokalana ukazała się w grocie małej Bernardecie. Treścią orędzia przekazanego przez Maryję, jest wezwanie grzeszników do nawrócenia, a całego Kościoła do modlitwy i pokuty. 

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Apolonii, dziewicy i męczennicy

Pierwszy historyk Kościoła, Euzebiusz, przytacza list św. Dionizego Wielkiego (+ 265), który opisuje pogrom chrześcijan, jaki miał miejsce w Aleksandrii pod koniec 248 lub na początku 249 r. Rzucono się na domy chrześcijan, wyznawców Chrystusa wywlekano siłą z ich mieszkań, zabijano, a ich dobytek grabiono. W tych właśnie okolicznościach zginęła św. Apolonia.

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Hieronima Emilianiego

Hieronim urodził się w Wenecji w 1486 r. w starej, patrycjuszowskiej rodzinie. Nie znamy bliżej dziejów Hieronima w młodości. Wiemy jedynie, że w czasie wojny Hieronim był dowódcą jednej z twierdz Wenecji. Po przegranej jednaj został uwięziony w twierdzy, gdzie doszedł do wniosku, że życie pragnie oddać Bogu.

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy

Na początku XVI wieku chrześcijaństwo w Japonii rozwijało się bardzo dynamicznie. Pierwszym misjonarzem w tym kraju był św. Franciszek Ksawery w latach 1549-1551. Niestety, pięknie zapowiadające się dzieło zostało prędko zatrzymane przez fanatyzm władców. Wybuchło nagłe, bardzo krwawe prześladowanie. Na te właśnie czasy przypada bohaterska śmierć św. Pawła Miki i jego 25 Towarzyszy.

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

Według opisu męczeństwa Agata urodziła się w Katanii na Sycylii ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść i pragnienie zemsty.

Czytaj dalej →

Z życia Kościoła

Papież: Nie bójcie się być gościnnymi i otwartymi na innych

Aby tak czynić nie wystarczy racjonalne wytłumaczenie, czy statystyczna kalkulacja. Musimy zawierzyć Bogu, który mówi do nas: „Nie bójcie się”- to słowa homilii, którą Papież przekazał wiernym otwierając spotkanie w Sacrofano poświęcone migrantom.

Czytaj dalej →

XXVII Światowy Dzień Chorego

 „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” – pod tym hasłem przebiega tegoroczny Światowy Dzień Chorego.

Czytaj dalej →

„Oto ja, poślij mnie!”

9 lutego dziesięciu alumnów trzeciego roku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego podczas uroczystej Mszy świętej przyjęło strój duchowny. Krawaty zostały zastąpione koloratkami.

Czytaj dalej →

Wizyta papieża Franciszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

 Historyczna wizyta Następcy św. Piotra, która rozpoczęła się dzisiaj, o godzinie 22.00 czasu lokalnego przebiega pod hasłem: „Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju.”

Czytaj dalej →

Dzień Życia Konsekrowanego

Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest również jako Dzień Życia Konsekrowanego. Polecamy w ten dzień wczytać się w słowa listu Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Czytaj dalej →

Panama na Śląsku

 26.01.2019 na hali widowiskowo-sportowej w Jastrzębiu Zdroju odbyła się w ramach ŚDM, Panama na Śląsku. Udział wzięło naprawdę wielu ludzi, największą grupą była młodzież, ale nie zabrakło także dorosłych świeckich i duchownych.

Czytaj dalej →

Ołtarz w panamskiej katedrze, będzie poświęcony m.in. Janowi Pawłowi II

Relikwie św. Jana Pawła II zostaną umieszczone w ołtarzu katedry w Panama City, którą konsekruje papież Franciszek – ogłosił abp Panamy.

Ołtarz w panamskiej katedrze zostanie zadedykowany czterem świętym: św. Marcinowi de Porres i św. Rózy z Limy – dwóm pierwszym świętym lądu amerykańskiego, św. Oskarowi Romero oraz patronowi młodzieży i ŚDM – św. Janowi Pawłowi II. Relikwie św. Jana Pawła II podarowane przez kard. Stanisława Dziwisza zostaną

Czytaj dalej →

„Ja was wybrałem… abyście szli i owoc przynosili…”

Diakoni swoją posługę w parafiach naszej archidiecezji rozpoczną 10 lutego. W poniedziałek (7.01) dekrety wręczył im abp Skworc.

Czytaj dalej →

Wiadomości DMAK

Rekolekcje wakacyjne ministrantów

W najbliższą niedzielę poprzez naszą stronę rozpoczniemy zapisy na rekolekcje wakacyjne ministrantów. W tym roku planujemy je oprzeć na kultowej książce J. R. R. Tolkiena pt.: „Hobbit”. Opracowaniem konspektów w tym roku formacyjnym zajął się Maciej Wacławik. W Kalnej na VI turnusie przewidziano kurs kantora i psałterzysty, a na II kurs lektorski. Czytaj dalej →

Konkurs memów ministrantów

Serdecznie zapraszamy służbę liturgiczną do udziału w konkursie na memy ministranckie. Tematyka powinna dotyczyć ministrantów lub się do nich bezpośrednio odnosić. Memy nie mogą nikogo obrażać i powinny być wykonane w okresie trwania konkursu.

Czytaj dalej →

Archidiecezjalny Turniej w Siatkówkę

Serdecznie zapraszamy służbę liturgiczną naszej diecezji do udziału w I Archidiecezjalnym Turnieju w Siatkówkę. Organizatorami rozgrywek są parafia św. Józefa na Załężu we współpracy z Duszpasterstwem Ministrantów Archidiecezji Katowickiej

Czytaj dalej →

VIII Olimpiada Liturgiczna

Serdecznie zapraszamy ministrantów naszej archidiecezji do udziału w VIII Olimpiadzie Liturgicznej. Pytania konkursowe zostały zaczerpnięte z Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego i wskazań Episkopatu Polski oraz strony dmak.info dział: Liturgia. W tym roku autorami pytań są ceremoniarze naszej archidiecezji: Paweł Cieleban, Bartłomiej Chlubek, Karol Garbocz, Adam Jagielski, Daniel Kołodziejczyk, Denis Musik, Jakub Niedziela, Karol Skura i Karol Stolarski.

Czytaj dalej →

„W mocy Bożego Ducha…”

Chociaż co dopiero skończył się tradycyjny okres Bożego Narodzenia i przed nami jeszcze ferie zimowe, powoli przygotowujemy się na Wielki Post. Jest to czas nawrócenia i spojrzenia na swoją służbę w kontekście wierności Bogu i Jego przykazaniom. Rekolekcje są dobrą okazją do wejścia z powrotem na drogę gorliwości i ewangelizacyjnego zapału. Chcemy otwierać się na Ducha Świętego i Jego działanie oraz dokonać refleksji nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.

Czytaj dalej →

Intencje Diakonii Modlitwy na miesiąc luty

W tym miesiącu szczególnie prosimy Was o modlitwę za:

– osoby konsekrowane, aby w wierności i radości spełniały swoje powołanie do pełnego oddania się Bogu i służby w Jego Kościele

Czytaj dalej →

Zapisy na rekolekcje wielkopostne

Wielki Post jest czasem nawrócenia i spojrzenia na swoją służbę w kontekście wierności Bogu i Jego przykazaniom. Rekolekcje są dobrą okazją do wejścia z powrotem na drogę gorliwości i ewangelizacyjnego zapału. Chcemy otwierać się na Ducha Świętego i Jego działanie oraz dokonać refleksji nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.

Czytaj dalej →

Druga faza Mistrzostw Ministrantów Archidiecezji Katowickiej w piłce halowej

Dnia 26 stycznia 2019 r. na hali MOSiRu w Tychach rozegrano pierwszą fazę Mistrzostw Ministrantów Archidiecezji Katowickiej w piłce nożnej halowej w kategorii lektor starszy.

Czytaj dalej →