Author Archives: Paweł Kabis

Webmaster i administrator. Student Informatyki. Od wielu lat animator w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Kanon chrześcijański Pisma Świętego

STARY TESTAMENT (46)

 • Księgi historyczne:
  • Pięcioksiąg Mojżesza:
   • Księga Rodzaju (Rdz)
   • Księga Wyjścia (Wj)
   • Księga Kapłańska (Kpł)
   • Księga Liczb (Lb)
   • Księga Powtórzonego Prawa (Pwt)
   Inne księgi historyczne:

   • Księga Jozuego (Joz)
   • Księga Sędziów (Sdz)
   • Księga Rut (Rt)
   • 1 Księga Samuela

   Czytaj dalej →