Author Archives: Łukasz Kucz

Kandydat na animatora w parafii św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. Uczeń klasy 1 technikum, w wolnym czasie lubi czytać książki i uprawiać sport.

Św. Piotra i Pawła

W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość dwóch wielkich Apostołów : Piotra i Pawła . Oboje odegrali bardzo dużą rolę w kształtowaniu się Kościoła; Piotr jako pierwszy papież, a Paweł jako Apostoł Narodów.

Święty Piotr był uczniem Świętego Jana Chrzciciela, z zawodu był rybakiem i pierwotnie miał na imię Szymon , był również żonaty. Od pierwszego spotkania z Jezusem Piotr był przez Niego w sposób szczególnie wyróżniany. Piotr prowadził działalność misyjną

Czytaj dalej →

św. Brat Albert

Święty Albert Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomi.
25 sierpnia 1853 roku Adam utracił ojca. W 1855 r. otrzymał stypendium rządowe i wyjechał do szkoły w Sankt Petersburgu, gdzie rozpoczął edukację w Korpusie Kadetów. Od 1858 r., po przeprowadzce do Warszawy, kontynuował naukę . W 1863 r. przyłączył się do powstania styczniowego. Po wygranej bitwie pod Grochowiskami przeszedł z oddziałem Langiewicza do Galicji. Tu wzięty do niewoli przez Austriaków,

Czytaj dalej →

Św. Jan XXIII

Angelo Giuseppe Roncalli urodził się 25 listopada w 1881 r. we Włoszech.
Rodzice przyszłego papieża byli biednymi rolnikami . Pierwszą komunię przyjął w wieku 7 lat, a rok później był bierzmowany. W wieku 12 lat uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Bergamo. Było to możliwie dzięki pomocy finansowej proboszcza, ponieważ na opłacanie czesnego rodzina nie mogła sobie pozwolić. Tu szybko nadrobił braki i stał się jednym z najlepszych seminarzystów. Ukończył

Czytaj dalej →

Święto Nawiedzenia NMP

Dokładny opis tego zdarzenia znajdziemy w Ewangelii św. Łukasza : „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w (pokoleniu) Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydala ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to,

Czytaj dalej →

Święta Rita

Urodziła się w 1381 roku jako dziecko prostych Antoniego i Amaty Lotti. Na chrzcie otrzymała imię Margarita (od którego włoskim zdrobnieniem jest Rita). Z miłości do Jezusa chciała wstąpić do zakonu, ale w wieku 12 lat została wydana za mąż. Jej małżonek był rozpustny i skłonny do awantur. Rita urodziła dwoje synów i mimo wszelkich starań nie udało jej się wychować ich na katolików, zamiast tego poszli oni w ślady ojca. Mąż Rity nawrócił się i został zamordowany,

Czytaj dalej →

Święty Stanisław patron Polski

Urodził się 26 lipca 1030 roku w Szczepanowie. Otrzymał staranne wykształcenie i w późniejszym czasie zasłynął jako kaznodzieja i misjonarz Małopolski. Pracował w kancelarii biskupa krakowskiego Lamberta, który wyznaczył go na swojego zastępcę i po jego śmierci stał się ordynariuszem diecezji, a w 1072 biskupem krakowskim. Niedługo potem zaczął pojawiać się konflikt pomiędzy nim a samym królem polski Bolesławem Szczodrym.

Czytaj dalej →

Zwiastowanie Pańskie

W Ewangelii według świętego Łukasza możemy znaleźć w wersecie 31 :  ,,Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. ” oraz chwilę później odpowiedź Maryi w wersecie 38 :  ,,Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego ” . Czytaj dalej →

św. Zachariasz papież

Święty Zachariasz był papieżem w latach 741-752 i musiał się wykazać jako zręczny polityk ze względu na sytuację w ówczesnych Włoszech, gdyż Rzymowi zagrażali Longobardowie . Spotkał się z ich królem i uzgodnił wiele kwestii m in. by ten wycofał wojska z terenów zagarniętych Cesarstwu Bizantyjskiemu. Czytaj dalej →

św. Patryk

Święty Patryk urodził się ok. 385 roku w Wielkiej Brytanii w rodzinie kapłańskiej – jego ojciec był diakonem a dziadek kapłanem. W wieku 16 lat uprowadzono go i sprzedano do Irlandii gdzie jako niewolnik wypasał owce. Po 6 latach udało mu się uciec a następnie przepłynąwszy  statkiem do Galii przyjął święcenia kapłańskie. Chciał wrócić do ojczyzny ale we śnie objawił mu się Bóg i powiedział aby nawrócił Irlandię na chrześcijaństwo . Czytaj dalej →

św. Nicefor

Święty Nicefor przyszedł na świat w około 758 roku. Jego rodzice zaliczali się do najbogatszych i najbardziej wpływowych mieszkańców Konstantynopola. Nicefor został mianowany przez papieża Leona IV cesarskim sekretarzem odpowiedzialnym za dokumentowanie wyroków wydawanych przez cesarza na czcicieli świętych obrazów. Nicefor odmówił i postanowił zostać zakonnikiem. Czytaj dalej →

św. Dominik Savio

Święty Dominik urodził się 1842 roku w Riva Di Chieri we Włoszech. Mając już 5 lat służył on  we Mszy Świętej. Duża odległość od kościoła oraz złe warunki pogodowe nie przeszkadzały mu w służbie i modlitwie. Zapytany czy nie boi się chodzić sam tak daleko, odpowiedział: „Nie jestem sam. Jest ze mną Najświętsza Maria Panna i mój Anioł Stróż.” Czytaj dalej →

św. Jan Boży

Urodził się w Montemor-o-Novo w 1495 roku w Portugalii. Mając 8 lat pod wpływem opowieści pewnego wędrowca postanowił, że chce poznać świat i potajemnie wykradł się ze swojego domu rodzinnego. Po paru tygodniach wędrówki trafił do hiszpańskiego miasteczka Oropesa gdzie przygarnął go jeden z mieszkańców i nazwał go ,,Janem otrzymanym od Boga ” .  Czytaj dalej →

św. Kazimierz królewicz

Święty Kazimierz był królewiczem , a więc synem ówczesnego króla, którym był Kazimierz IV Jagiellończyk. Urodził się w 1458 roku w Krakowie. Jest patronem ładu w życiu społecznym a także jest wzorem do naśladowania przez ludzi sprawujących władzę w państwie, gdyż będąc na dworze królewskim nie dał się pochłonąć pokusom jakie wynikały z jego pozycji . Czytaj dalej →

św. Aleksander – obrońca wiary

Święty Aleksander urodził się w 250 roku w Aleksandrii. Od wczesnych lat młodości poświęcał się służbie Bożej. Po śmierci tamtejszego biskupa świętego Achilla, został wybrany biskupem swojego rodzinnego miasta i w tedy też zaczęła się szerzyć herezja Ariusza nazywana arianizmem. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Polikarpa

Święty Polikarp urodził się w roku 69 w mieście Smyrna, której później był biskupem i również tam poniósł śmierć męczeńską poprzez spalenie na stosie. Został skazany na śmierć gdyż oskarżono go o lekceważenie pogańskiej religii i jej obrzędów. Był uczniem św. Jana Ewangelisty.  Czytaj dalej →

Wspomnienie bł. Jana z Fiesole

W roku ok. 1387 urodził się Guido di Pietro da Mugello w miejscowości Vicchio we Włoszech . W wieku 20 lat wstąpił do klasztoru w Fiesole i przybrał imię Jan z Fiesole .  Często jest nazywany malarzem w habicie. 

 

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Oskara, biskupa

Patron dzisiejszego dnia – święty Oskar, żyl w IX wieku. Urodził się w rodzinie szlacheckiej we Francji. Początkowo żył w klasztorze benedyktyńskim. Gdy jednak była potrzeba udania się w celu głoszenia Ewangelii na tereny Danii i sąsiednich państw, to właśnie on kierował grupą misjonarzy. Czytaj dalej →