Author Archives: Łukasz Kucz

Kandydat na animatora w parafii św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. Uczeń klasy 1 technikum, w wolnym czasie lubi czytać książki i uprawiać sport.

Święto Miłosierdzia Bożego

,, Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).” – Powiedział Jezus do św. Siostry Faustyny w Płocku w 1931 r. gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu.

Czytaj dalej →

Św. Dominik Savio

 Pius XI powiedział o nim: „Mały święty, ale gigant ducha”. Dominik Savio to najmłodszy wyznawca, jakiego kanonizował Kościół. Jest patronem ministrantów i młodzieży.

Czytaj dalej →

Matka Boża z Lourdes

Skromna, prosta dziewczyna z ubogiej rodziny Ludwiki i Franciszka Soubirous stała się narzędziem, którym Matka Boża posłużyła się, aby przekazać ludzkości swoje orędzie. W cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi (1854), Maryja objawiła się światu jako „Niepokalane Poczęcie” . 

Czytaj dalej →

Św. Jan Apostoł

Był umiłowanym uczniem Jezusa, najmłodszym spośród apostołów i napisał : Ewangelię, 3 Listy oraz Apokalipsę .Był zamożnym rybakiem i był uczniem św. Jana Chrzciciela.

Czytaj dalej →

Święty Szczepan

Nie bez powodu w dzień po narodzinach Jezusa jest obchodzone święto pierwszego męczennika. Ma to za zadanie przypomnieć ludziom, że wśród radości przyjścia na świat Chrystusa trzeba być gotowym na poświęcenia związane z pójściem za Nim .

Czytaj dalej →

Św. Jan od Krzyża

Urodził się jako Jan de Yepes w roku 1542 w Fontiveros koło Avili. Gdy zmarł jego ojciec, on pracował na utrzymanie rodziny jako tkacz, krawiec i pielęgniarz. Mając 21 lat, wstąpił do zakonu karmelitów. Podczas studiowania w Salamance otrzymał święcenia kapłańskie w roku 1566. Był on głównym pomocnikiem św. Teresy z Avila przy reformowaniu zakonu.

Czytaj dalej →

Święta Barbara

W tym dniu w całej Polsce ludzie z grup zawodowych szczególnie niebezpiecznych i narażających życie mają swoje święto są wśród nich m. in.: hutnicy, marynarze, rybacy, żołnierze, ale najbardziej są do tego święta przywiązani górnicy, którzy obchodzą wtedy tzw. ,, Barbórkę” .

Czytaj dalej →

Święty Andrzej Apostoł

Św. Andrzej apostoł był bratem św. Piotra. Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret (Galilejskim), mieszkał jednak w Kafarnaum, razem ze swoim bratem. Tak jak Piotr był rybakiem. Właśnie nad jeziorem, podczas pracy, został powołany przez Jezusa – i to jako pierwszy z dwunastu Apostołów. Św. Łukasz podaje w Ewangelii, że powołaniu temu towarzyszył również cudowny połów ryb, którym Jezus chciał umocnić wiarę pierwszych powołanych.

Czytaj dalej →

Święci Elżbieta i Zachariasz

“Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Zawołała ona i powiedziała: »Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? „

Czytaj dalej →

św. Jan Paweł II

Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Nikt w tedy nie mógłby sobie wyobrazić, że to dziecko, które właśnie przyszło na świat będzie w przyszłości papieżem i świętym.

Czytaj dalej →

Bł. Jerzy Popiełuszko

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. na Podlasiu .
W dwa dni po urodzeniu, został ochrzczony w parafialnym kościele i otrzymał imię swojego stryja, Alfonsa (zmienił je na Jerzy Aleksander dopiero w okresie nauki w seminarium, w 1971 r ). W kościele parafialnym, odległym od domu o kilka kilometrów, od 11. roku życia był ministrantem i służył do Mszy św. codziennie przed lekcjami w szkole.

Czytaj dalej →

św. Łukasz Ewangelista

18. X przypada święto św. Łukasza, ewangelisty i autora Dziejów Apostolskich. Według tradycji Ojców Kościoła pochodził on z Antiochii i był lekarzem, jak o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14). Opisywany jest jako najwierniejszy towarzysz św. Pawła podczas jego wypraw misyjnych.

Czytaj dalej →

św. Franciszek z Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu (1182-1226) jest założycielem zakonu franciszkanów. Był synem bogatego kupca. Jako nastolatek prowadził beztroskie życie (podobnie jak wielu świętych np. św. Augustyn).

Czytaj dalej →

Św. Stanisław Kostka

18 września w Kościele przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży. Wszystkim noszącym to imię, jak również całej młodzieży, życzymy wzrostu głębokiej wiary i umiejętności podejmowania dobrych wyborów życiowych.

Czytaj dalej →

Wspomnienie MB Bolesnej

15 września Kościół stawia przed nami Matkę Cierpiącą, która uczy nas, że zawsze nawet w największych przeciwnościach, doświadczeniach i boleściach trzeba zgadzać się z wolą Boga.

Czytaj dalej →

Św. Matka Teresa z Kalkuty

Agnes Gonxha Bojaxhiu – urodziła się 26 sierpnia 1910 r. w Skopje w dzisiejszej Macedonii. Przeżyła spokojne dzieciństwo w gronie rodziny. Gdy miała 9 lat jej ojciec wyruszył w podróż w interesach, a kiedy wrócił był w ciężkim stanie zdrowia i zmarł. Pomimo iż byli w trudnej sytuacji finansowej często w ich domu witali ubodzy i szukający pomocy.
W wieku 18 lat Agnes wstąpiła do Sióstr Misjonarek Naszej Pani z Loreto i wyjechała do Indii. Składając pierwsze śluby

Czytaj dalej →

Święty Jan Chrzciciel

Imię Jan po hebrajsku znaczy: ,, Bóg jest łaskawy” i faktycznie Bóg był łaskawy dla Elżbiety i Zachariasza dając im syna pomimo iż Elżbieta była niepłodna.O tym co działo się z dzieckiem po narodzinach mówi św. Łukasz w Ewangelii : „Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu” (Łk 1, 80). Można to rozumieć w ten sposób, że po wczesnej śmierci rodziców będących już w wieku

Czytaj dalej →

Matka Boża z góry Karmel

,,Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.” – Powiedziała Maryja do św. Szymona Stock w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. gdy ten błagał Ją o ratunek dla zakonu.

Historia góry Karmel zaczynała się już w Starym Testamencie, gdy prorok Eliasz wygrał konfrontację z

Czytaj dalej →