Author Archives: Piotr Prasoł

Animator parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni. Uwielbia jeździć na nartach. Na stronie odpowiada za Wiadomości DMAK.

Tak odchodził Nasz Papież

2 kwietnia mija 14 lat od chwili gdy odszedł od nas Papież Jan Paweł II. Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 w Rzymie. Na naszej stronie znajdziemy archiwalne wspomnienia z tamtego okresu. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem kanonizowanego w roku 2014 Papieża Polaka. 

Czytaj dalej →

Informacje o turnieju w kategorii „lektor młodszy”

Przyszedł czas na przedstawienie najważniejszych informacji przygotowanych przez organizatorów Mistrzostw Ministrantów Archidiecezji Katowickiej w piłce nożnej halowej w kategorii „lektor młodszy”. Rozgrywki te odbędą się także 9 marca 2019 r., tym razem w Radlinie. Jak widać w załącznikach mamy wiele drużyn biorących udział, więc szykują się wielkie emocje!
Powodzenia!

Czytaj dalej →

Turniej piłki halowej w kategorii „ministrant”

Już 9 marca w Piekarach Śląskich kolejna odsłona Mistrzostw Ministrantów Archidiecezji Katowickiej w piłce nożnej halowej w kategorii „Ministranci”. W załącznikach przedstawiamy wiele istotnych wiadomości związanych ze sprawnym przeprowadzeniem rozgrywek.

Życzymy powodzenia biorącym udział drużynom!

Czytaj dalej →

Zapisy na rekolekcje wielkopostne

Wielki Post jest czasem nawrócenia i spojrzenia na swoją służbę w kontekście wierności Bogu i Jego przykazaniom. Rekolekcje są dobrą okazją do wejścia z powrotem na drogę gorliwości i ewangelizacyjnego zapału. Chcemy otwierać się na Ducha Świętego i Jego działanie oraz dokonać refleksji nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Czytaj dalej →

Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto obchodzone na pamiątkę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni przez Maryję i Józefa, którego opis znajdujemy w Ewangelii wg św. Łukasza, kiedy to Symeon nazywa Chrystusa: „Światłością na oświecenia pogan i chwałą ludu Izraela”, swoje początki ma już w IV wieku. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Jana Bosko

Jan Bosko urodził się w roku 1815 w pobliżu Castelnuovo, w diecezji turyńskiej. Dzieciństwo spędził w wielkim ubóstwie, a kiedy został kapłanem, wszystkie swoje siły poświęcił wychowywaniu chłopców. Założył Zgromadzenia poświęcające się wychowaniu młodzieży.Napisał także drobne dzieła religijne. Zmarł w Turynie w roku 1888.

Czytaj dalej →

Spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy

Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów zapraszamy na spotkanie organizacyjne w sobotę 2 lutego 2019 r.
o godz. 19.00 do parafii MB Piekarskiej (ul. Ułańska 13, 40-887 Katowice). Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie związane z rekolekcjami wakacyjnymi, dekanalnymi dniami skupienia, kursami dla animatorów liturgicznych oraz wychowawców i kierowników kolonijnych. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

Tomasz urodził się około roku 1225 w Aquino. Oddany na wychowanie benedyktynom na Monte Cassino pobierał nauki w szkole klasztornej, a następnie studiował w Neapolu. Wstąpił do zakonu dominikanów i dalsze studia odbył w Paryżu i w Kolonii pod kierunkiem św. Alberta Wielkiego. Wykładał filozofię i teologię. Napisał znakomite dzieła z tego zakresu. Zmarł w opactwie cystersów

Czytaj dalej →

Informator Ministrantów

Do naszych parafii docierają kolejne egzemplarze Informatora Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, który mogliśmy otrzymać podczas kolędowania w Panewnikach. Wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji zajrzeć do najnowszego wydania zachęcamy do przeglądania go również w formie PDF TUTAJ

Czytaj dalej →

Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza

Jerzy Matulewicz urodził się w roku 1871 w Lugine koło Mariampola, w rodzinie litewskiej. Został prezbiterem diecezji kieleckiej. Pracował w Warszawie i w Petersburgu. Odnowił Zgromadzenie Księży Marianów i założył dwa zgromadzenia żeńskie. W latach 1918-1925 był biskupem wileńskim, a następnie wizytatorem apostolskim na Litwie, gdzie zmarł w roku 1927. przejdź

Czytaj dalej →

Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła

Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów.

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Franciszka Salezego

Franciszek urodził się w Sabaudii w roku 1567. Jako kapłan wiele zdziałał w swojej ojczyźnie w dziedzinie odnowy wiary katolickiej. Wybrany biskupem Genewy okazał się gorliwym pasterzem kleru i wiernych, pouczając ich o wierze słowem i pismami. Stał się przykładem życia chrześcijańskiego dla wszystkich. Zmarł w Lyonie 28 grudnia 1622 roku. Pochowany został w Annecy 24 stycznia 1623 roku.

Czytaj dalej →

Zapisy na kurs animatora

Na naszej stronie ruszyły zapisy na wiosenny kurs animatora. Zgłoszeń dokonujemy poprzez wypełnienie specjalnego  formularza

Ofiara za kurs zostaje niezmienna od kilku lat i wynosi 220 zł. (w tym dwa dni wykładowe z kawą, herbatą, ciastem i obiadem oraz noclegi i pełne wyżywienie w domu pielgrzyma podczas rekolekcji). Dodatkowo dla chętnych możliwość uszycia alby, pasów, zamówienia zdjęcia i krzyża).

Czytaj dalej →

Wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy

Błogosławiony Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy byli członkami Kościoła unickiego, powstałego na mocy Unii Brzeskiej z 1596 roku. Ponieśli śmierć męczeńską 24 stycznia 1874 roku z rąk żołnierzy rosyjskich, którzy w imieniu cara chcieli przemocą narzucić im prawosławie. Męczennicy pratulińscy oddali swoje życie w obronie wiary i jedności Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał ich

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Wincentego Pallottiego

Wincenty Pallotti urodził się w Rzymie w roku 1795. Wyświęcony na prezbitera w roku 1818, z bezgraniczną żarliwością podejmował różne prace apostolskie, najpierw sam, a później z niewielkim zespołem duchownych i świeckich współpracowników założonego przez siebie w roku 1835 Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Agnieszki

21 stycznia przypada wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Święta Agnieszka żyła krótko na przełomie III i IV wieku. We wspomnienie św. Agnieszki błogosławi się dwa baranki, które zostają podarowane papieżowi, z wełny tych baranków tka się paliusze dla nowych metropolitów.

Czytaj dalej →

Święto Chrztu Pańskiego

Chrzest Jezusa (pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) do 1955 roku nie posiadał własnego święta. W końcu ustanowiono je na 13 stycznia, a później zmieniono na niedziele po 6 stycznia. W tym wydarzeniu widoczne jest pierwsze w historii pojawienie się postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej a Duch Święty pojawia się nad nim w postaci gołębicy. Czytaj dalej →