Author Archives: Piotr Prasoł

Animator parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni. Uwielbia jeździć na nartach. Na stronie odpowiada za Wiadomości DMAK.

Powakacyjna pielgrzymka

Serdecznie zapraszamy Cię do katedry Chrystusa Króla w Katowicach na powakacyjną pielgrzymkę ministrantów, która odbędzie się
w piątek 30 sierpnia 2019 r.

Program:

od 9.00 możliwość zgłaszania grup w punkcie informacyjnym przy bocznym wejściu do zakrystii katedry

od 9.00 konkursy z „Małym Gościem Niedzielnym” i Księgarnią św. Jacka (wystarczy kupić „Małego Gościa Niedzielnego” przy katedrze lub zrobić zakupy za 5 zł. w Księgarni św. Jacka w dniu pielgrzymki

Czytaj dalej →

Diakonia Modlitwy

Diakonia Modlitwy DMAK zaprasza do dalszej wakacyjnej łączności duchowej, szczególnie w poniższych intencjach:

  • oddajmy Bogu nadchodzącą pielgrzymkę ministrantów archidiecezji katowickiej do Archikatedry Chrystusa Króla 30 sierpnia,
  • w 100. rocznicę wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego prośmy Pana za wszystkich poległych oraz za ich rodziny,
  • polecajmy Panu Bogu wszystkich posługujących podczas wakacyjnych rekolekcji DMAK,
  • prośmy

Czytaj dalej →

Niedziela Miłosierdzia Bożego

II Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jest  ściśle związana z objawieniami św. Faustyny, zabiegał już o nią jej spowiednik ks. Michał Sopoćko. Podczas kanonizacji św. Faustyny w 2000 r. papież Jan Paweł II ogłosił II Niedzielę wielkanocną jako Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.

Czytaj dalej →

Alleluja, Alleluja, Alleluja!


Po 40 dniach umartwiania się, rozpamiętywania Męki Pańskiej, po Triduum Paschalnym, nadchodzi radosny czas Zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Wielki dzięki Ci Chryste za Twą mękę i zmartwychwstanie dla naszego odkupienia.

To zwieńczenie Wielkiego Postu. Do tego wydarzenia zmierzał nie tylko cały ten 40-dniowy okres pokuty, ale zmierza także i nasze życie. Ciężko nam sobie wyobrazić naukę Chrystusa, jego zapowiedzi odkupienia, gdyby nie jego Zmartwychwstanie. Bez większego

Czytaj dalej →

Wielki Tydzień

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota trzy najważniejsze dni w życiu chrześcijanina. W tych trzech dniach dokonuje się przełamanie tej przeogromnej tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Wielki Czwartek – uobecnia się wśród nas wydarzenie z Wieczernika, w czasie, którego Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, oraz polecił go sprawować kapłanom

Czytaj dalej →

Tak odchodził Nasz Papież

2 kwietnia mija 14 lat od chwili gdy odszedł od nas Papież Jan Paweł II. Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 w Rzymie. Na naszej stronie znajdziemy archiwalne wspomnienia z tamtego okresu. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem kanonizowanego w roku 2014 Papieża Polaka. 

  Czytaj dalej →

Informacje o turnieju w kategorii „lektor młodszy”

Przyszedł czas na przedstawienie najważniejszych informacji przygotowanych przez organizatorów Mistrzostw Ministrantów Archidiecezji Katowickiej w piłce nożnej halowej w kategorii „lektor młodszy”. Rozgrywki te odbędą się także 9 marca 2019 r., tym razem w Radlinie. Jak widać w załącznikach mamy wiele drużyn biorących udział, więc szykują się wielkie emocje!
Powodzenia!

 

Czytaj dalej →

Turniej piłki halowej w kategorii „ministrant”

Już 9 marca w Piekarach Śląskich kolejna odsłona Mistrzostw Ministrantów Archidiecezji Katowickiej w piłce nożnej halowej w kategorii „Ministranci”. W załącznikach przedstawiamy wiele istotnych wiadomości związanych ze sprawnym przeprowadzeniem rozgrywek.

Życzymy powodzenia biorącym udział drużynom!

 

Czytaj dalej →

Zapisy na rekolekcje wielkopostne

Wielki Post jest czasem nawrócenia i spojrzenia na swoją służbę w kontekście wierności Bogu i Jego przykazaniom. Rekolekcje są dobrą okazją do wejścia z powrotem na drogę gorliwości i ewangelizacyjnego zapału. Chcemy otwierać się na Ducha Świętego i Jego działanie oraz dokonać refleksji nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Czytaj dalej →

Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto obchodzone na pamiątkę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni przez Maryję i Józefa, którego opis znajdujemy w Ewangelii wg św. Łukasza, kiedy to Symeon nazywa Chrystusa: „Światłością na oświecenia pogan i chwałą ludu Izraela”, swoje początki ma już w IV wieku. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Jana Bosko

Jan Bosko urodził się w roku 1815 w pobliżu Castelnuovo, w diecezji turyńskiej. Dzieciństwo spędził w wielkim ubóstwie, a kiedy został kapłanem, wszystkie swoje siły poświęcił wychowywaniu chłopców. Założył Zgromadzenia poświęcające się wychowaniu młodzieży.Napisał także drobne dzieła religijne. Zmarł w Turynie w roku 1888. Czytaj dalej →

Spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy

Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów zapraszamy na spotkanie organizacyjne w sobotę 2 lutego 2019 r.
o godz. 19.00 do parafii MB Piekarskiej (ul. Ułańska 13, 40-887 Katowice). Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie związane z rekolekcjami wakacyjnymi, dekanalnymi dniami skupienia, kursami dla animatorów liturgicznych oraz wychowawców i kierowników kolonijnych. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

Tomasz urodził się około roku 1225 w Aquino. Oddany na wychowanie benedyktynom na Monte Cassino pobierał nauki w szkole klasztornej, a następnie studiował w Neapolu. Wstąpił do zakonu dominikanów i dalsze studia odbył w Paryżu i w Kolonii pod kierunkiem św. Alberta Wielkiego. Wykładał filozofię i teologię. Napisał znakomite dzieła z tego zakresu. Zmarł w opactwie cystersów Fossanova pod Terraciną dnia 7 marca 1274 roku. Dnia 28 stycznia 1369 roku przeniesiono jego ciało do Tuluzy. Czytaj dalej →

Informator Ministrantów

Do naszych parafii docierają kolejne egzemplarze Informatora Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, który mogliśmy otrzymać podczas kolędowania w Panewnikach. Wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji zajrzeć do najnowszego wydania zachęcamy do przeglądania go również w formie PDF TUTAJ

 

  Czytaj dalej →

Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza

Jerzy Matulewicz urodził się w roku 1871 w Lugine koło Mariampola, w rodzinie litewskiej. Został prezbiterem diecezji kieleckiej. Pracował w Warszawie i w Petersburgu. Odnowił Zgromadzenie Księży Marianów i założył dwa zgromadzenia żeńskie. W latach 1918-1925 był biskupem wileńskim, a następnie wizytatorem apostolskim na Litwie, gdzie zmarł w roku 1927. przejdź Czytaj dalej →

Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła

Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Franciszka Salezego

Franciszek urodził się w Sabaudii w roku 1567. Jako kapłan wiele zdziałał w swojej ojczyźnie w dziedzinie odnowy wiary katolickiej. Wybrany biskupem Genewy okazał się gorliwym pasterzem kleru i wiernych, pouczając ich o wierze słowem i pismami. Stał się przykładem życia chrześcijańskiego dla wszystkich. Zmarł w Lyonie 28 grudnia 1622 roku. Pochowany został w Annecy 24 stycznia 1623 roku. Czytaj dalej →

Zapisy na kurs animatora

Na naszej stronie ruszyły zapisy na wiosenny kurs animatora. Zgłoszeń dokonujemy poprzez wypełnienie specjalnego =&0=&

Ofiara za kurs zostaje niezmienna od kilku lat i wynosi 220 zł. (w tym dwa dni wykładowe z kawą, herbatą, ciastem i obiadem oraz noclegi i pełne wyżywienie w domu pielgrzyma podczas rekolekcji). Dodatkowo dla chętnych możliwość uszycia alby, pasów, zamówienia zdjęcia i krzyża).

   Czytaj dalej →

Wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy

Błogosławiony Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy byli członkami Kościoła unickiego, powstałego na mocy Unii Brzeskiej z 1596 roku. Ponieśli śmierć męczeńską 24 stycznia 1874 roku z rąk żołnierzy rosyjskich, którzy w imieniu cara chcieli przemocą narzucić im prawosławie. Męczennicy pratulińscy oddali swoje życie w obronie wiary i jedności Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał ich beatyfikacji w Rzymie 6 października 1996 roku. Czytaj dalej →