Święty Stanisław patron Polski

Urodził się 26 lipca 1030 roku w Szczepanowie. Otrzymał staranne wykształcenie i w późniejszym czasie zasłynął jako kaznodzieja i misjonarz Małopolski. Pracował w kancelarii biskupa krakowskiego Lamberta, który wyznaczył go na swojego zastępcę i po jego śmierci stał się ordynariuszem diecezji, a w 1072 biskupem krakowskim. Niedługo potem zaczął pojawiać się konflikt pomiędzy nim a samym królem polski Bolesławem Szczodrym.

Gall Anonim w swojej kronice zapisał spór do jakiego doszło pomiędzy królem, a duchownym. Stanisław bezskutecznie upominał króla gdyż jego zachowanie względem poddanych było niewłaściwe, a nawet gorszące . Biskup nie mógł pozwolić aby król tak postępował i zagroził mu ekskomuniką. Został wezwany na sąd, ale się nie wstawił gdyż zabraniało mu tego prawo kanoniczne. Król odpowiedział na tę sytuację bez skrupułów i bezprawnie zamordował Stanisława i to w czasie sprawowania mszy świętej. Władcę za takie postępowanie wszyscy opuścili i ten musiał udać się na wygnanie. 8 września 1253 Stanisław został kanonizowany. Jest głównym patronem Polski , a jego atrybuty to orzeł , pastorał i umarły Piotrowin .