Wspomnienie św. Aniołów Stróżów

Aniołowie to istoty czysto duchowe, osobowe i nieśmiertelne, które posiadają rozum i wolę. Ich zadaniem jest oddawanie czci Bogu oraz opieka nad ludźmi i światem.

Aniołowie ukazują się przez całe dzieje zbawienia, w ewangeliach zwiastują narodzenie Zbawiciela, strzegą Jezusa w dzieciństwie, służą mu na pustyni, umacniają Go podczas modlitwy w ogrójcu,  są świadkami zmartwychwstania. Będą także obecni przy Chrystusie podczas  sądu ostatecznego. Każdy człowiek posiada swojego Anioła Stróża, którego zadaniem jest doprowadzenie człowieka do zbawienia, ale także pomoc w prostych codziennych sprawach. Przykładem bardzo zażyłej relacji ze swoim Aniołem Stróżem jest św. Ojciec Pio, który przez długi okres swojego życia rozmawiał z nim, ale również z Aniołami innych ludzi i ma dla nas kilka praktycznych porad :
– pamiętaj, że nie ma w życiu człowieka momentu, w którym byłby sam, ponieważ zawsze jest z nami Jezus, Matka Boża i nasz Anioł Stróż,
– należy być wdzięcznym za jego obecność i pracę, gdyż wiemy o jego obecności, ale w rzeczywistości nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo pomaga nam w codziennym życiu oraz w relacji z samym Bogiem,
– zawsze należy być uważnym, ponieważ Anioł Stróż jest przy nas cały czas, ale często musimy umieć rozróżnić czy słuchamy swojego dobrego anioła czy może tego złego.