Św. Jan Apostoł

Był umiłowanym uczniem Jezusa, najmłodszym spośród apostołów i napisał : Ewangelię, 3 Listy oraz Apokalipsę .Był zamożnym rybakiem i był uczniem św. Jana Chrzciciela.

Był synem Zebedeusza i Salome i miał młodszego brata Jakuba Starszego. Ewangelia mówi o obecność Jana podczas Przemienienia na Górze Tabor, przy wskrzeszeniu córki Jaira oraz w czasie konania i aresztowania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Jan przebywał przez wiele lat w Jerozolimie, potem w Samarii, następnie w Efezie. Wynika z nich, że jako starzec kierował niektórymi gminami chrześcijańskimi w Małej Azji.
W dniu wspomnienia św. Jana święci się wino, które podaje się wiernym do picia. Związana jest z pewną legendą, według której św. Jan miał pobłogosławić kielich zatrutego wina po czym wypił je bez żadnej szkody dla siebie.
Jan jest patronem Albanii i Azji Mniejszej, a także aptekarzy, zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem.
W ikonografii św. Jan przedstawiany jest jako stary Apostoł, czasami jako młodzieniec w tunice i płaszczu, rzadko jako rybak.