Modlitwa poświęcenia pokarmów

W tym roku w związku z panującą epidemią nie pójdziemy święcić pokarmów do kościoła, ale zgodnie z zaleceniami episkopatu możemy to zrobić w domu. Specjalną modlitwę znajdziemy na stronie Archidiecezji Katowickiej

h