KONKURS NA MINISTRANCKIE MEMY

W Duszpasterstwie Ministrantów naszej diecezji rozpoczął się konkurs na najciekawsze MEMY  z życia ministrantów. Tematyka konkursowa powinna dotyczyć ministrantów lub się do nich bezpośrednio odnosić albo też dotyczyć szeroko pojętej tematyki z nimi związanej. Staramy się by treść dotyczyła spraw związanych ogólnie z ministrantami, a nie z konkretnymi osobami. Memy nie mogą nikogo obrażać i powinny być wykonane w okresie trwania konkursu.

Czas trwania konkursu: od soboty 18 kwietnia do niedzieli 14 czerwca 2020 r.

Jury: Ocen memów dokona jury powołane przez duszpasterza ministrantów archidiecezji katowickiej i on też rozstrzyga wszelkie kwestie sporne.

Wysyłanie prac: Prace należy przesyłać w formacje jpg. na adres: cezariusz.wala@katowicka.pl  W zgłoszeniu należy podać: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon i email oraz klauzulę potwierdzającą osobiste wykonanie pracy oraz oświadczenie, że ewentualne osoby znajdujące się w pracy wyrażają na to zgodę.

Wyniki: Ogłoszenie wyników nastąpi przez stronę DMAK i fanpage Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej niezwłocznie po sprawdzeniu prac.

Nagrody: Dla ministrantów tworzących memy przewidziano nagrody w postaci wyjazdów do Energylandii oraz nagrody niespodzianki (wyjazd planowany jest na środę 24 czerwca br. Z powodu trwającej epidemii wyjazd może zostać przełożony na późniejszy termin np. wrześniowy lub zamieniony na inne nagrody, wg uznania organizatora)

Serdecznie zapraszamy do udziału! 😊