Cechy animatora


„Anima” – dusza, „animare” – ożywiać, pobudzać do życia, być duszą.

Animator pozwala życiu żyć!

Cechy animatora:

 • Zachęca, czuwa, stara się o wytworzenie atmosfery zaufania
 • Jest sługą przez dobroć i miłość
 • Ma coś z ojca, coś z matki: stanowczy, ale i delikatny
 • Wspiera rozmową i dobrym słowem
 • Przewodniczy z łagodnością we wspólnocie
 • Wspólnototwórczy, potrafi być organizatorem
 • Nie zraża początkujących
 • Uczy nie tylko mówić, ale rozumieć i słuchać
 • Swoim przykładem zachęca do dzielenia się i do modlitwy
 • Pokorny, roztropny, nie wywyższa się
 • Wie, że jeden jest tylko Mistrz – Jezus
 • Działa w jedności z kapłanami i innymi animatorami („lepiej uczynić drobną rzecz we wspólnocie, niż wielką w rozbiciu”)
 • Dyskretny, respektuje każdego
 • Nie mówi: „moja” wspólnota, ale „nasza”
 • Daje świadectwo całym swoim życiem
 • Jest zaczynem pojednania we wspólnocie
 • Zna uczestników po imieniu
 • Słucha Boga na pierwszym miejscu
 • Modli sie za całą wspólnotę i każdą powierzoną mu osobę
 • Szuka najpierw i przede wszystkim tego, co w ludziach dobre
 • Nie osądza, nie obwinia, „Ducha nie gasi”
 • Zachęca onieśmielonych
 • Delikatnie zwraca uwagę
 • Odbiera głos w razie potrzeby
 • Nie wykłada teologii, filozofii, światopoglądu
 • Jest partnerem, przyjacielem
 • Pilnuje punktualności; sam jest punktualny i zorganizowany
 • Zachęca do czytania Pisma Świętego
 • Przypomina o modlitwie do Ducha Świętego przed czytaniem Pisma Świętego
 • Uczy innych, jak dzielić się sobą, by pokazywali swoje dobro
 • Przyjmuje drugiego takim, jakim jest
 • Cały czas uczy się, wzrasta
 • Wie, że życie jest z Życia!

 

Andrzej Madej OMI
oprac. Maciej Misztal, Piotr Lewandowski