Pojednajcie się w pokorze

II niedziela Adwentu

‚Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: ‚Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego’. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: ‚Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym’ (Mk 1, 1-8)

Pojednajcie się w pokorze

 

Powyższa perykopa jest nie tylko początkiem nowej Ewangelii, ale także początkiem działalności Jan Chrzciciela. Jako wysłaniec Boży, który woła na pustyni (miejscu odosobnienia), jest on niejako heroldem ogłaszającym Wolę Bożą. Zwraca się do Izraela i głosi: ‚chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów’. Namawia lud do oczyszczenia się z dawnych win i przygotowania się na przyjęcie Mesjasza, który nadchodzi. Widzimy, ze w momencie, w którym Chrystus żyje w ‚ukryciu’ (nie prowadzi jeszcze publicznej działalności), Jan jest już prorokiem znanym w Judei. Ewangeliczny opis stylu życia Jana Chrzciciela ukazuje go jako pokornego, żyjącego w ubóstwie i prostocie sługę Jahwe. I to właśnie pokora – postawa cichej służby w oddaniu swemu Stwórcy wydaje się być najważniejszą cechą tego proroka. Jan Chrzciciel nie kreuje siebie na Mesjasza, lecz daje się poznać słuchaczom jako wolne i rozumne narzędzie Boże. Nie on jest najważniejszy, lecz prawda, którą głosi i Osoba, którą zapowiada (‚Przygotujcie drogę Panu…’). Nie prowadzi żadnej świadomej agitacji tłumów ku swojej chwale, lecz pragnie osiągnąć coś o wiele bardziej dla niego istotnego – zrodzenie pragnienia przygotowania serc na przyjście Pana.

 

Otwierając swoje serca (będące godnym miejscem dla ponownych narodzin Jezusa Chrystusa), winniśmy właśnie teraz przygotowywać ścieżki, które doń prowadzą. Nikt poważny nie zapraszał by znamienitych gości na urodziny czy ucztę do wystrojonej rezydencji, pozostawiając nierówne i brudne drogi prowadzące do jego posiadłości. Gość doszedł by do pięknego miejsca, lecz ubłocony i zmęczony lawirowaniem miedzy dziurami w drodze. ‚Przygotować drogę Panu’ może także oznaczać „wyczyszczenie” naszych relacji z innymi ludźmi, prowadzące do poprawy wzajemnych stosunków. Dla grzeszników będzie wezwaniem do poprawy. Dla doznających krzywdy będzie oznaczać przebaczenie. Dla pokłóconych będzie synonimem wzajemnego pojednania.

 

W drugą niedzielę oczekiwania na przyjście (narodziny) Boga, Jan Chrzciciel uczy nas ministrantów (ludzi służby), dwóch istotnych prawd. Po pierwsze tego, że nas ministrantów winna cechować postawa pokornej i cichej służby, na wzór postawy Jana Chrzciciela. Bez próżności, bycia pyszałkowatym pseudo-świętoszkiem, zbędnego rozgłosu i poklasku. To nie my jesteśmy najważniejsi, lecz ten, który nas posłał, i któremu służymy. Mamy być owymi ewangelicznymi ‚posłańcami’ wiary, nadziei i miłości, a nie jakimiś ‚gwiazdorami’ prezbiterium. W służbie ministranta bowiem nie ma miejsca na gwiazdorstwo. Ponadto słowa proroka Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”, nawołują nas do poprawy naszych często pokomplikowanych relacji z bliźnimi, czyli do wyrównania ścieżek naszych kontaktów z nimi. Chodzi o to, by Chrystus, który przejdzie tamtędy w świętą noc narodzin, mógł to uczynić spokojnie i bez potknięć. Warto pamiętać, że bez pojednania właściwe przeżycie radości z Bożego Narodzenia będzie niepełne, a może nawet i niemożliwe!

Serdeczne Bóg zapłać za korektę i współpracę ks. dr Jackowi Plechowi z par. Chrystusa Króla w Katowicach.