Adwentowy rachunek sumienia

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście naszego Pana – Jezusa Chrystusa, ale to również czas nawrócenia. Nawrócenia naszego serca, myśli i postępowania. Dlatego warto na chwilkę „zatrzymać się” i odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które w życiu ministranta, a w szczególności animatora są bardzo ważne. Oto propozycja rachunku sumienia opartego na dziesięciu krokach ku dojrzałości chrześcijańskiej. Zapraszam Cię, więc, do wspólnej refleksji nad swoim życiem, aby ten czas adwentu przyniósł błogosławione owoce.

ADWENTOWY RACHUNEK SUMIENIA MINISTRANTA I ANIMATORA 1. Jezus Chrystus

 • Czy w życiu codziennym kieruję się wolą Jezusa Chrystusa?
 • Czy jest On rzeczywiście na pierwszym miejscu w moim życiu?
 • Czy pytam Go o zdanie podejmując codzienne decyzje?
 • Jakie dziedziny mojego życia są jeszcze nie oddane Jezusowi?
 • Na ile moje dzisiejsze życie jest przygotowaniem do realizacji powołania, jakie ma dla mnie Jezus Chrystus?

2. Niepokalana

 • Jak często rozważam postawę Maryi jako wzoru dla mojego oddania się Jezusowi?
 • Czy potrafię w swoim życiu tak służyć, jak służyła Maryja?
 • Czy jestem gotów poświęcić całe swoje życie Bogu, jeśli On powoła mnie do kapłaństwa lub życia zakonnego?
 • Czy zawierzyłem kiedykolwiek swoje życie Maryi?
 • Jak często odmawiam różaniec?
 • Czy kiedykolwiek wzywam orędownictwa Maryi?
 • Papież Paweł VI w Adhortacji „O kulcie Maryi”, nazwał Maryję Dziewicą Słuchającą, Służącą, Rodzącą Chrystusa, Współofiarującą siebie z Chrystusem, Modlącą się – na ile te postawy są obecne w moim życiu?

3. Duch Święty

 • Na ile trwa we mnie świadomość Chrztu i Bierzmowania, w których otrzymałem Ducha Świętego?
 • Czy choć czasami dziękuję Bogu za te sakramenty?
 • Czy wiem do czego one mnie zobowiązują?
 • Czy mam świadomość Kapłańskiej, Prorockiej i Pasterskiej posługi, która została mi zlecona w tych sakramentach?
 • Czy jako ministrant, animator jestem pasterzem swojej grupy?
 • Czy modlę się do Ducha Świętego?
 • Czy staram się odkryć dane mi przez Niego dary?
 • Czy wykorzystuję dane mi dary?
 • Czy pomagam innym dostrzec ich talenty?
 • Czy w życiu i posłudze wierzę w działanie Ducha Świętego?

4. Kościół

 

 • Czy mam świadomość Kościoła jako Ludu, którego jestem istotnym członkiem?
 • Czy jestem odpowiedzialny za swój Kościół?
 • Czy cenię sobie Kościół i Jego Pasterzy?
 • Czy wspieram ich modlitwą?
 • Czy troszczę się o własną wież z Bogiem dla budowania Kościoła?
 • Czy mam świadomość więzi z innymi wiernymi w Kościele, czy zdaję sobie sprawę, że oni są mi potrzebni i ja jestem im potrzebny?
 • Czy regularnie uczestniczę w spotkaniach mojej wspólnoty, grupy?
 • Czy ożywiam ludzi mi powierzonych mobilizując ich do podjęcia coraz większej odpowiedzialności?
 • Jak wygląda moja służba dla dobra Kościoła?
 • Czy interesuję się życiem mojej parafii?

5. Słowo Boże

 • Jak często rozważam Słowo Boże?
 • Czy szukam w Słowie Bożym światła dla życia, czy też samej wiedzy?
 • Czy wprowadzam w swoje życie wnioski z rozważanego przeze mnie fragmentu Pisma Świętego?
 • Czy mam stale w zasięgu ręki Pismo Święte?
 • Jak wygląda mój udział w Liturgii Słowa?
 • Czy staram się o jasny przekaz Słowa na Liturgii i w czasie spotkań?
 • Czy orientuję się, jako animator, jakie problemy mają osoby w mojej wspólnocie, grupie odnośnie rozważania i lektury Słowa Bożego?

6. Modlitwa

 • Czy modlę się rano i wieczorem, dziękując Bogu za spożywane pokarmy, wzywam Go w ciągu dnia?
 • Czy w moim domu rodzinnym, w grupie koleżeńskiej jestem animatorem modlitwy?
 • Czy uczestniczę w ramach wolnego czasu w spotkaniach modlitewnych w mojej parafii?
 • Czy modlitwa sprawia mi radość?
 • Czy nie szukam własnej chwały i korzyści w modlitwie?
 • Czy pamiętam w modlitwie o ludziach mi powierzonych i o moich bliskich?
 • Czy dbam o obecność modlitwy na spotkaniach mojej wspólnoty?
 • Czy wierzę, że Bóg może przez moją modlitwę zdziałać więcej niż ja sam?
 • Czy uczę innych modlitwy?

7. Liturgia

 • Jak często uczestniczę w Eucharystii z własnej woli, z miłości do Jezusa?
 • Na ile wówczas mam świadomość obecności Boga?
 • Jak często uczestniczę w innych formach modlitwy liturgicznej i paraliturgicznej (brewiarz, nabożeństwa)?
 • Czy w Eucharystii znajdują swe źródło moje słowa, czyny i świętowanie?
 • Czy biorąc odpowiedzialność za kształt Liturgii nie zaczynam uważać jej za element „występu”, „wychowania” innych?
 • Czy chętnie podejmuję posługi podczas Liturgii?
 • Czy staram się o zdobycie wiedzy celem zrozumienia znaków liturgicznych?
 • Czy jest moją troską, aby piękno Liturgii było siłą przyciągania ku Bogu innych?

8. Świadectwo

 • Czy moje zachowanie w domu, szkole, pracy jest godne miana chrześcijanina?
 • Czy moja postawa nie cechuje się faryzejską świętością?
 • Czy dzielę się radością spotkania z Panem, bogactwem, jakie On wnosi w moje życie wśród najbliższych, krewnych, we wspólnocie?
 • Czy nie wstydzę się mojej wiary i praktyk religijnych?
 • Czy potrafię dawać prawdziwe świadectwo życia z Chrystusem?
 • Czy jestem naprawdę sobą, nie mam podwójnego oblicza?
 • Czy modlę się za głoszących Słowo Boże?
 • Czy wykorzystuje wszystkie sytuacje do dawania świadectwa?

9. Nowa kultura

 • Jakie są moje zniewolenia?
 • Czy podejmuję z nimi walkę?
 • Jaki wpływ mają na mnie środki przekazu, moda, subkultury młodzieżowe?
 • Czy szanowałem własną godność?
 • Czy moja mowa, kultura bycia budowały wspólnotę?
 • Czy nie jestem przyczyną zgorszenia innych?
 • Czy zachowuję czystość w słowach, czynach?
 • Czy jestem strażnikiem czystości i skromności w zachowaniu, mówieniu, ubieraniu się?

10. Agape, czyli piękna miłość

 • Czy jestem dobrym przyjacielem?
 • Czy jestem stały w miłości, traktuję ją poważnie?
 • Czy w swojej posłudze jestem bezinteresowny, nie szukam własnej chwały i satysfakcji?
 • Czy potrafię przyjść z pomocą bliźniemu kosztem własnego czasu?
 • Jak wygląda moja praca nad sobą?
 • Jak często się spowiadam?
 • Czy potrafię być ofiarny?
 • Czy kocham siebie takiego, jakim jestem?
 • Jaką posługę pełnię w mojej wspólnocie?
 • Czy nie jestem biernym uczestnikiem wspólnoty, czekając aż ktoś zleci mi zadanie do wykonania?
 • Czy nie unikam ludzi odrzuconych przez środowisko, niechcianych, ludzi o trudnym temperamencie?
 • Czy potrafię także im przyjść z pomocą?
 • Czy dbam o to, by nikt nie czuł się zagubiony, niechciany w mojej wspólnocie, rodzinie, środowisku?
Opracowanie: Maciej Misztal

Dziekujemy za nadesłanie materiału; redakcja