Minirekolekcje Adwentowe 2006

Adwent – w oczekiwaniu Pana

I niedziela Adwentu

Pewnie doświadczyliśmy kiedyś tego, co znaczy podróżować w nocy, idąc wiele kilometrów z oczyma tęsknie zwróconymi w kierunku światła, które oznacza kres naszej wędrówki… Jakże trudno w mroku ocenić odległość. Do celu może być parę kilometrów, albo kilkaset metrów… W podobnej sytuacji znajdowali się prorocy, kiedy spoglądali w przyszłość w oczekiwaniu na wybawienie swojego ludu. Nie mogli nawet w przybliżeniu określić kiedy przybędzie Mesjasz. Wiedzieli jedynie, że w pewnym momencie ród Dawida odrodzi się na nowo, że światło, które zaledwie majaczy na odległym horyzoncie jak mały punkcik, pewnego dnia rozbłyśnie, aż w końcu ukaże się w całej pełni. Lud Boży powinien zatem trwać w oczekiwaniu…

Takiej postawy oczekiwania w każdym momencie naszego życia wymaga od nas Kościół. On nakłania nas w początku trzeciego tysiąclecia, byśmy szli zapatrzeni w przyszłość, kierując swój wzrok ku światłu, które wydobywa się z groty betlejemskiej.

Kiedy przyszedł Mesjasz, niewielu Go oczekiwało. Wielu przysnęło na tę chwilę, która stała się najważniejszą w ich życiu i w życiu świata. „Czuwajcie” mówi Jezus, „Przebudźcie się” powtarza św. Paweł – my przecież nie możemy zapomnieć o tym, co najważniejsze w naszym życiu. Przez najbliższe trzy tygodnie (choć 4 niedziele Adwentu) Kościół nawołuje nas do czujności, abyśmy przygotowali się do obchodzenia na nowo Bożego Narodzenia i byśmy – wspominając pierwsze przyjście na świat Boga, który stał się człowiekiem – czujnie wyczekiwali Jego przyjścia na końcu czasów. Dlatego Adwent jest czasem przygotowania i nadziei.

„Przyjdź Panie Jezu, nie zwlekaj”. Wyprostujmy mu ścieżki… Tuż przed Bożym Narodzeniem 1980 r. Jan Paweł II spotkał się w Rzymie z ponad dwoma tysiącami dzieci. Rozpoczął katechezę w ten sposób: „Jak przygotowujcie się na Boże Narodzenie?” – Przez modlitwę – wykrzyknęły dzieci. „Dobrze… przez modlitwę – mówi papież, ale także przez spowiedź” – dodaje. Musicie się wyspowiadać, aby potem przystąpić do Komunii św. Zrobicie tak? Tysiące dzieci wykrzyknęło jeszcze głośniej – „Zrobimy”. A dalej nieco: „Papież też się wyspowiada, aby godnie przyjąć Dzieciątko Boże”. Uczyńmy tak również my w ten czas dzielący nas od Bożego Narodzenia – coraz większą miłością i coraz większym żalem. Wejdźmy z czystym sercem na przyjście najwyższego Króla, gdyż przyjdzie i nie będzie zwlekał.

Adwent A.D. 2006 czas zacząć!!! Obyśmy go dobrze i owocnie przeżyli – czego i Wam i sobie życzę