Minirekolekcje Adwentowe 2006

Przygotujcie drogę Panu

II niedziela Adwentu

„Oto Pan przychodzi…” Nadchodzi Zbawiciel, a nikt niczego nie zauważa. Świat żyje, jak zwykle, w zupełnej prawie obojętności. Wie tylko o tym Maryja i Józef, których uprzedził anioł. Świat tkwi w ciemności: Maryja oczekuje rozwiązania, a Żydzi rozprawiają o Mesjaszu mając Go tak blisko siebie. Niewielu wówczas wyczekiwało pociechy: Symeon, Anna… Mamy kolejny Adwent (to już druga niedziela), żyjemy w oczekiwaniu i nadziei. W tych dniach Kościół stawia przed nami Jana Chrzciciela – „Głos wołającego na pustyni”. Staje on na pograniczu starego i nowego prawa i czasu. Został nazwany prorokiem Najwyższego, gdyż jego misją było kroczyć przed Panem torując Mu drogi, a ludowi dać poznać zbawienie. Misja ta określa całą istotę jego życia. Ona stanie się jego powołaniem. Przygotować lud zdolny do przyjęcia królestwa Bożego i danie o Nim, o Jezusie publicznego świadectwa to priorytety jego życia, działalności – posłannictwa. Jan nie będzie szukał w pracy Realizacji samego siebie, ale będzie pracował, by przygotować Panu lud. Ni będzie tego czynił dla przyjemności, czy satysfakcji. Takie jest jego apostolstwo: wymaga zapomnienia o sobie i szczerej troski o innych. Jan zrealizuje swoją misję do końca – odda za nią życie. Wielu dzięki niemu poznało Jezusa. Pierwsi uczniowie poszli za Jezusem na wyraźne jego wskazanie… Wielu innych zostało przez niego przygotowanych.

Każdy człowiek w swoim czasie i w swoim miejscu zostaje obdarzony powołaniem danym przez Boga. Od jego rozpoznania, przyjęcia i realizacji zależy wiele rzeczy, których oczekuje wola Boża. Pamiętaj, że wiele spraw zależy od tego czy żyjemy zgodnie z wolą Bożą… Program duszpasterski zadany nam na ten rok liturgiczny (który niedawno rozpoczęliśmy) brzmi „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”. Czy mam oczy, a przede wszystkim serce sposobne do tego by podjąć ten niewątpliwy trud. Na czas Adwentu podejmujemy różne postanowienia… Może więc u progu nowego roku liturgicznego poważniej aniżeli zazwyczaj potraktujemy to zaproszenie. Niesłychanie jest to ważne zwłaszcza dla ludzi młodych, przed którymi życie, wybory…

Adwent to czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, ale również czas, kolejny krok ku powtórnemu z Nim spotkaniu – u kresu naszych dni. Warto więc, niezależnie od wieku zadać sobie pytanie: którą drogą podążę, która będzie dla mnie najlepsza… a może jeszcze inaczej: którą z tych dróg wyznaczył dla mnie Pan?

„Fiat mihi secundum verbum tuum” (niech mi się stanie według słowa Twego) to chyba najlepsza podpowiedź, którą zawdzięczmy Maryi Adwentowej i życiowej – najlepszej przewodniczce.