„Psałterz Wrześniowy”

Piotr Rubik, Zbigniew Książek

Mało kto mógł nie słyszeć o Piotrze Rubiku, szczególnie po medialnym sukcesie utworu „Niech mówią że…” z oratorium Tu es Petrus. Album ten jest drugą częścią Tryptyku Świętokrzyskiego, któremu początek dała Świętokrzyska Golgota wydana w 2004 roku. We wrześniu tego roku całości dopełnił Psałterz Wrześniowy, którego utwór promujący, Psalm dla Ciebie, od sierpnia jest jednym z najchętniej słuchanych utworów.

Utwory na płytach zostały nazwane przez autorów psalmami i podzielone na cztery części (Psalmy Wiary, Aniołów, Nadziei i Pragnienia) poprzedzone i zakończone Psalmem apokaliptycznym. Każda z nich oddzielona jest od kolejnej utworem muzycznym nazwanym kolejno Intermezzo Wolności, Intermezzo Pragnienia i Epitafium.

Tematami podejmowanymi w oratorium są wypływające z pogwałcenia Bożych Praw. Zło, bieda, fanatyzm i przeciwstawiony im sens wiary, nadziei i miłości. Wszystko to zostało zawarte w prostych, ale niezwykle wymownych słowach Zbigniewa Książka. Nie mogę się zgodzić z ludźmi, którzy mówią iż są one zbyt trywialne. Mają prawo tak sądzić, lecz dla mnie właśnie w tych prostych słowach, oprawionych mistrzowską muzyką Piotra Rubika, są przedstawione najważniejsze dla ludzi aspekty życia, a o nich powinno się mówić językiem dla wszystkich zrozumiałym. Nie padają tam wysublimowane słowa, których pełno w pismach średniowiecznych scholastyków i Doktorów Kościoła jak np. św. Tomasza z Akwinu, a tak samo, lub nawet lepiej, podtrzymują płomień wiary tlący się w sercach ludzi.

Pierwsza część utworu rozpoczyna się Psalmem apostolskim, będącym wyznaniem wiary, po którym następują pieśni Adama i Ewy, Abrahama a także Mojżesza, ludzi, którym Bóg objawił się i z którymi zawarł przymierze (por. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego n. 6-8). Po nich następuje Intermezzo Wolności, będące niemym dziękczynieniem za najwspanialszy dar, który Bóg przekazał ludziom. Po nim wyśpiewane są Psalmy Aniołów, które, zakończone Intermezzem Pragnienia, opisują kontakty ludzi z Bożymi wysłannikami, wyrażające smutek ludzi z życia w świecie bez miłości, w świecie, w którym zapomniano o Bogu (Gdyby mógł to miłość, miłość by nam zniósł/ Anioł miłość, miłość, miłość by nam zniósł1) Część trzecia, Psalmy nadziei, to pieśni ludzi, którzy wiedzą, że zawinili i jedyną ich ostoją jest Nadzieja, że nie ma winny, która nie zostałaby wybaczona przez nieskończone Miłosierdzie, a także na to, że śmierć nie jest celem życia człowieka, to dopiero początek, to drzwi, przez które musimy przejść, aby móc podążać dalej (Moja nadzieja/ Że śmierć jest krokiem/ W światło i wieczność2). Po EpitafiumPsalmy pragnienia traktujące o tym, czego ludziom najbardziej brakuje: miłości i szczęścia, radości, możliwości chwalenia Pana, gdyż na drodze do nich stoją nienawiść i grzech. Dopiero po zrozumieniu tego będzie można wyśpiewać Zatańcuje zdarty but/ Ze spódnicą w łatach/ Zatańcuje boży lud/ Chwaląc piękno świata3. W tej części znajduje się również Psalm dla Ciebie, pieśń oparta o biblijną Pieśń na Pieśniami, śpiewany jako ostatni, aby ukazać, że tylko miłość jest w stanie pokonać nienawiść. Całość zaś objęta jest, jak już wspomniałem Psalmem apokaliptycznym, co oznacza, że Harmagedon trwa od początku istnienia świata i wraz z nim wpisani jesteśmy w nieskończoność. Jest on nie tylko w wielkich, metafizycznych zjawiskach, ale we wszystkim co nas otacza:

W pięści co ludzką pychę skruszy
Na krańcach złego i dobrego
W okaleczeniach ludzkiej duszy
Jest Harmagedon
Jest Harmagedon
Gdzie do tej pory krwawią rany
W granicach złego i dobrego
W pękniętym sercu Manhattanu
Jest Harmagedon
Jest Harmagedon
Jest Harmagedon,

Dlatego właśnie nie możemy przyzwalać na istnienie jakiegokolwiek zła w naszym otoczeniu. Dlatego przede wszystkim nie możemy dopuścić do istnienia zła w nas. Na krańcach złego i dobrego jest Harmagedon.

Maciej Wacławik
maciej.waclawik[at]gmail.com

1 Psalm zapatrzenia
2 Psalm mojej nadziei
3 Psalm z tańcowaniem
4 Psalm apokaliptyczny