Diakonia Modlitwy Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej

Powszechnie wiadomo, że najpierw jest formacja, a dopiero potem akcja. W naszym Duszpasterstwie dzieje się wiele, i to możemy określić mianem akcji. Przede wszystkim są to cotygodniowe zbiórki formacyjne w parafiach, dalej; dni skupienia i rekolekcje, szczególnie wakacyjne, kursy dla animatorów i lektorów, turnieje, konkursy. Funkcjonują dwie duże olimpiady; liturgiczna i biblijna. W ramach strony internetowej działają także różne konkursy, w tym najbardziej prestiżowy: na stronę internetową… itd. Dzieje się wiele, jednak – czy temu towarzyszy modlitwa, powierzenie tych spraw Panu Bogu?

Na pewno każdy z nas w swoich prywatnych modlitwach i westchnieniach powierza swoją służbę ministrancką, posługę animatora, opiekę duszpasterską nad wspólnotą Bogu. Chcielibyśmy jednak umieścić posługę modlitewną za nasze Duszpasterstwo w pewne formalne ramy, aby stworzyć stałe zaplecze modlitewne dla naszych działań.

Diakonia Modlitwy DMAK została powołana po to, aby obejmować troską modlitewną liczne dzieła Duszpasterstwa Ministrantów w naszej Archidiecezji Katowickiej. Chcemy, aby wszystkiemu temu, czego podejmujemy się dla dobra ministrantów naszego Kościoła lokalnego, towarzyszyła modlitwa samych członków Duszpasterstwa, którym jest każdy posługujący przy ołtarzu!

Do włączenia się w tę jakże zaszczytną i konieczną posługę zachęcamy szczególnie starszych animatorów lub lektorów, którzy, ze względu na pracę zawodową lub obowiązki rodzinne nie mogą już włączać się tak aktywnie w życie parafialnej wspólnoty ministranckiej jak kiedyś, a chcieliby nadal wspomagać formację i dzieła tak wspólnoty parafialnej, jak i całego Duszpasterstwa. Posługa modlitwy jest równie ważna co aktywne posługiwanie w parafii! Nie wolno nam ulegać złudzeniu, że modlitwa jest tylko ładnym dodatkiem do służby i działań, jakie podejmujemy, że jest nieefektywna, gdyż nie widzimy od razu jej efektów! Sam Chrystus mówił przecież: „módlcie się w każdym czasie”. A więc: módlcie się i nie ustawajcie!

Warunki: Jedynym warunkiem włączenia się w Diakonię Modlitwy DMAK jest wyrażenie chęci cotygodniowej/codziennej modlitwy w podanych na dany miesiąc intencjach Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, które będą dostępne na stronie internetowej DMAK (na podstronie Diakonii Modlitwy), na plakatach i BUKSach.

Zadeklarowaną modlitwą może być Modlitwa Różańcowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Litania lub modlitwa do św. Tarsycjusza itd. Najpiękniej, gdyby formą tej modlitwy była „planowa” służba do Mszy św. z intencją za Duszpasterstwo Ministrantów w sercu.

 

Zgłoszenia, lista Członków i intencji

 

Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia tej nowej inicjatywy naszego Duszpasterstwa!

Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów,
redakcja strony internetowej

 

Możesz poprosić o modlitwę. Każdy w swoim sercu nosi różne intencje. Poprzez naszą wspólną modlitwę chcemy wypraszać łaskę ich wysłuchania. Zapraszamy do przesyłania intencji pod adres diakonia.modlitwy.dmak[at]gmail.com

 

Modlitwy