Zeszyt formacyjny „Znak i posługa światła w liturgii”

Autorem książki jest długoletni animator ministrancki z parafii Wniebowzięcia NMP w Katowicach. Damian Gruchlik w czerwcu 2004 roku obronił pracę magisterską na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lubinie z zakresu teologii pastoralnej – liturgiki. Tytułem pracy był temat: „Symbolika światła i posługa ceroferariuszy w liturgii”, zaś promotorem ks. dr Jerzy Paliński – obecnie rektor WŚSD w Katowicach.

Nakładem Wydawnictwa Światło-Życie w Krakowie ukazał się zeszyt formacyjny „Znak i posługa światła w liturgii”. Powstał on na bazie obronionej pracy magisterskiej. Kontynuuje on serię pomocy duszpasterskich. Cała seria wydawana jest z mandatu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. W ramach serii ukazywać się będą zeszyty tematyczne poświęcone różnym zagadnieniom dotyczącym rozumienia liturgii, uczestnictwa w niej oraz podejmowania współodpowiedzialności za jej kształt. Każdy zeszyt zawiera dwie części. Pierwsza ma charakter pogłębionego, teologicznego opracowania tematu, a w drugiej zamieszczone są sugestie dla głoszących homilie i katechetów oraz propozycje spotkań formacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Autor zeszytu „Znak i posługa światła w liturgii” w części pierwszej omawia symbolikę światła w Piśmie Świętym, przedstawia obecność znaku światła w Kościele na przestrzeni wieków, opisuje przedmioty służące do zachowania, przekazania i ukazania światła oraz podaje ich symbolikę. W tej części została przedstawiona również bogata symbolika światła w wybranych obrzędach liturgii Kościoła katolickiego. W części drugiej znalazły się sugestie homiletyczne, propozycje dla katechetów i prowadzących spotkania w grupach formacyjnych oraz pomoce do pracy indywidualnej.

„Zeszyt 2 – Światło i ciemność to rzeczywistości, które odgrywają ważną rolę w życiu człowieka i świata. Światło należy też do podstawowych znaków liturgicznych. Nie zawsze jednak uczestnicy liturgii odczytują głębię treści, którą ten znak ze sobą niesie. Zeszyt „Znak i posługa światła w liturgii” wprowadza czytelnika w wielki biblijny i liturgiczny świat, w którym światło niesie ze sobą wspaniałe przesłanie o Bogu i człowieku, o życiu i prawdzie. Zeszyt zawiera także wyjaśnienia dla tych, którzy posługują wobec tego znaku. Część druga zawiera pomoce do spotkań w grupach formacyjnych.”(www.wydawnictwo-oaza.pl)

Tytuł: Znak i posługa światła w liturgii
opr. Damian Gruchlik
wyd. Światło-Życie
Kraków 2006