KOMPENDIUM CEREMONIARZA

Wartą uwagi pozycją, która ukazała się pewien czas temu na rynku wydawniczym jest Kompendium Ceremoniarza. Książka dostępna nakładem wydawnictwa św. Pawła skoncentrowana jest na technicznym aspekcie liturgii. Przedstawia Mszę Świętą od strony posługi ceremoniarza, który czuwa nad jej przygotowaniem i przebiegiem.

Kompendium podzielone jest na pięć części odpowiadających głównemu podziałowi Mszy Świętej – obrzędom wstępnym, liturgii słowa, liturgii eucharystycznej, obrzędom komunii świętej i obrzędom zakończenia. Każda z funkcji, którą wykonuje liturgiczna służba ołtarza jest w nim zwięźle omówiona wraz z licznymi odniesieniami – przypisami, głównie do OWMR, a dodatkową pomoc stanowią liczne ilustracje przedstawiające poprawne wykonanie posługi. Trudniejsze pojęcia wyjaśniane są na bieżąco w przypisach, a pozostałe zostały krótko zdefiniowane w „słowniczku” znajdującym się w końcowej części książki. Jest on poprzedzony „dodatkiem”, który wyjaśni czytelnikowi m.in. w jaki sposób poprawnie odczytywać kalendarz liturgiczny i posługiwać się Mszałem Rzymskim. Informacje w jakich momentach mogą zostać zastosowane komentarze i proponowany kierunek ich treści oraz kompletny zapis obowiązków ceremoniarza z uwzględnieniem Mszy Świętej z udziałem biskupa również znajdziemy w dodatku. Na samym końcu otrzymujemy bibliografię, która może stanowić literaturę uzupełniającą dla liturgicznych pasjonatów.

Należy jednak wspomnieć, że kompendium zostało opracowane na podstawie modelu posługi w archidiecezji częstochowskiej. Nie uwzględnia więc zwyczajów i tradycji lokalnych, które w poszczególnych diecezjach i parafiach mogą wyglądać zupełnie inaczej. Ponadto w zależności od parafii wiele z funkcji wymienionych w kompendium, a zaliczonych do obowiązków ceremoniarza często pełnią np. kościelni – chociażby przygotowanie stroju dla kapłana lub zaznaczenie odpowiednich formularzy.

Jak zaznacza we wstępie jeden z autorów celem było omówienie w sposób zrozumiały i zwięzły wymiaru praktycznego liturgii. Wynika stąd, że syntezy teologicznej powinniśmy raczej szukać w innych dziełach. Kompendium może stanowić skuteczną pomoc dla ceremoniarzy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i dopracować swój warsztaty ceremoniarski. Dla animatorów książka może okazać się pomocna na spotkaniach formacyjnych z ministrantami.

 

An. Michał Dukiel