Archiwa kategorii: Rozważania

Minrekolekcje adwentowe 2010

ZWIASTUN

Drogi Czytelniku! Chcę zabrać Cię dzisiaj w małą podróż do odległego królestwa. Będziemy się w nim pojawiać co tydzień przez najbliższy miesiąc, aby sprawdzić jakie zmiany w nim zachodzą. Proszę Cię, abyś dał się porwać tej historii. Kto wie? Być może w pewnej chwili poznasz, co to za królestwo? Tymczasem posłuchaj…

Czytaj dalej →

Zamyślenia przed Wielkim Postem 2006

Czy tym razem będzie inaczej???

zamyślenia przed Wielkim Postem 2006

Początek publicznej działalności Chrystusa ma niezwykle ostrą wymowę… Rozpoczął ją od surowego, czterdziestodniowego postu. Na tle tego postu, mało u progu tegorocznego wielkiego postu trzeba nam zadać pytanie – jak wygląda nasz… mój post?

Czytaj dalej →

Rozważania Wielkopostne 2006

Rozważanie na I niedzielę Wielkiego Postu (05.03.2006)

„Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię„. (Mk 1,12-15)

Czytaj dalej →

Rozważana Wielkopostne 2006

Rozważanie na II niedzielę Wielkiego Postu (12.03.2006)

„Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych”. (Mk 1,12-15)

Czytaj dalej →

Rozważania Wielkopostne 2006

Rozważanie na III niedzielę Wielkiego Postu (19.03.2006)

„Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje„. (J 2,13-25)

Czytaj dalej →

Rozważania Wielkopostne 2006

Rozważanie na IV niedzielę Wielkiego Postu (26.03.2006)

„A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.”. (J 3, 14-21)

Czytaj dalej →

Rozważania Wielkopostne 2007

„Kto z was jest bez grzechu…”

5 Niedziela Wielkiego Postu

J 8, 1-11

To już 5 Niedziela Wielkiego Postu…Od dziś aż do adoracji krzyża św. w Wielki Piątek zasłaniamy krzyże fioletowym materiałem, aby zwrócić szczególną uwagę na krucyfiks: „drzewo, na którym zawisło zbawienie świata” (z liturgii Wielkiego Piątku).

Czytaj dalej →

Rozważania Wielkopostne 2007

„Wstanę i pójdę do mojego Ojca!”

4 Niedziela Wielkiego Postu

Łk 15, 1-3.11-32

syn marnotrawny4 Niedziela Wielkiego Postu zwana jest Niedzielą Laetare – Niedzielą Radości. W każdym okresie przygotowania istnieje taki czas, który przypomina nam, że pomimo postawy czuwania czy pokuty – winniśmy w naszej nadziei być radośni. Tak samo w Adwencie – jego 3 niedziela jest Niedzielą Radości (Gaudete). W obie te niedziele: Gaudete i Laetare używa się różowego koloru szat liturgicznych. Jest to związane z tym, że dawniej w tą niedzielę obdarowywano się pierwszymi wiosennymi różami; zaś papież poświęcał złotą różę – dar dla ludzi szczególnie angażujących się w Kościele. Tyle wprowadzenia liturgicznego.

Czytaj dalej →

Rozważania Wielkopostne 2007

Jeśli się nie nawrócisz – tak samo zginiesz!

3 Niedziela Wielkiego Postu

Łk 13, 1-9

III Niedziela Wielkiego Postu w Liturgii Słowa podejmuje sprawę konieczności nawrócenia. Powraca znane nam z II Niedzieli słowo ‚metanoia’ – przemiana. W pierwszej części (Łk 13, 1-5) stajemy w obliczu tragedii ludzkich. Oto Piłat zmasakrował grupę Galilejczyków (może dążących do rebelii?). Zestawione zostaje z tym wydarzenie zawalenia się wieży w Siloam (lub Siloe), gdzie zginęło osiemnastu ludzi. Żydzi, którzy donieśli Jezusowi o tych wydarzeniach zdają się, nieraz jak my, pytać:
Skąd taka tragedia?
Dlaczego tak się stało?
Pojawia się także znane nam pytanie: Czy ci ludzie zasłużyli na tą śmierć przez swe grzechy?

Czytaj dalej →

Rozważania Wielkopostne 2007

Wyjść na Górę Przemienienia

2 Niedziela Wielkiego Postu

Łk 9, 28b-36

góra TaborDzisiejsza perykopa Ewangelii dotyczy opisu Przemienienia Pana Jezusa na Górze Tabor. Wydarzenie to doskonale wpisuje się w wymowę Wielkiego Postu, mającego być czasem przemienienia naszych serc. Słowo przemienienie, rozumienie jako nawrócenie, odnosi się do greckiego metanoia, oznaczającego powrót, zmianę, przemianę.

Czytaj dalej →

Minirekolekcje wielkopostne 2010 – IV niedziela

Ile razy wstawałeś rano dużo wcześniej niż twoi rówieśnicy z szkolnej ławki? Jak często śpieszyłeś się rano na poranną msze Św.? Ile trudu wkładałeś, aby ze starannością przeczytać czytanie? Ile razu ćwiczyłeś z organistą śpiew psalmu? Ile razy z cierpliwością przypominałeś młodszym ministrantom o ich powinnościach? Po co tyle trudu, przecież nie jednemu brakłoby chęci na te gesty? Ale ty masz te chęci, masz wiele siły. Przecież ministrant ze względu na nieustanne obcowanie z Jezusem Chrystusem to ktoś szczególny, sprawiedliwy z sprawiedliwych. Jednak nie o to mi chodzi. Nie o chęci, trudy czy jakąś wyjątkowość. Chcę zadać pytanie fundamentalne: Po co to wszystko?

Czytaj dalej →

Minirekolekcje wielkopostne 2010 – II niedziela

Liturgia dzisiejszej II Niedzieli Wielkiego Postu kieruje nasze oczy ku górze Tabor. Ewangelista Łukasz podkreśla w sposób szczególny dynamikę światła. Chrystus wobec uczniów jaśnieje. Ukazuje się im w chwale. Piotr, Jan i Jakub doświadczają w sposób szczególny Bożej obecności. Jednak oni nie wiedzą co z tym fantem począć, jakby nie rozumieją. Przecież znają Chrystusa, jako człowieka, razem z nim przemierzają ścieżki Judei, wspólnie jedzą i rozmawiają. Ale teraz on jest „jakiś inny”, taki „nie swój”. Uczniowie wpatrują się teraz w Tego Przemienionego Światłością Chrystusa i będą żyli w tej Światłości. Schodząc z góry Tabor wyruszą z Tym Przemienionym pod Golgotę, a potem do pustego Grobu.

Czytaj dalej →

Rekolekcje wielkopostne – I niedziela

Modlitwa Pańska

Na początek trochę prywaty. Tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Postu bardzo intensywnie zastanawiałem się nad istotą postanowień. Oczywiście odpowiednie wyrzeczenia na te dwa, szczególne okresy: Adwentu oraz Wielkiego Postu praktykowałem od czasów przedszkolnych, ale dla osoby, która przyjęła już sakrament bierzmowania odrzucenie przyjemności jedzenia np. słodyczy – choć czasami bardzo ciężkie – nie stanowi już takiego wyzwania. Im człowiek jest dojrzalszy, tym głębiej powinien szukać. Jeżeli więcej mogę wymagać od swojego ciała: jestem silniejszy, więc przyniosę cięższe torby z zakupami; jeżeli mogę stawiać sobie większe wymagania intelektualne: jestem mądrzejszy, więc potrafię nauczyć się trudniejszych przedmiotów; dlaczego nie mógłbym rozwijać się także duchowo?

Czytaj dalej →

Rekolekcje wielkopostne – II niedziela

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje

Chrześcijanie są w ciele, ale nie żyją według ciała.
Żyją na ziemi, lecz są obywatelami nieba”

Autor nieznany, II w.

Już na wstępie musimy sobie powiedzieć, iż każde słowo użyte w Modlitwie Pańskiej ma swoje bardzo głębokie znaczenie. Żadne nie jest wypowiedziane bezpodstawnie. I chociaż nie ma potrzeby zatrzymywać się w szczególny sposób nad wszystkimi wyrazami pojedynczo (w celu dokładniejszej analizy odsyłam np. do Katechizmu Kościoła Katolickiego) to warto zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie, które pomijamy w czasie modlitwy.

Czytaj dalej →

Rekolekcje wielkopostne – III niedziela

Panie, przyspiesz więc przyjście Twego królestwa!
Tertulian, II w.

Przyjdź Królestwo Twoje

Druga prośba Modlitwy Pańskiej niejako wynika z pierwszej. Poprzednia była negatywna w tym sensie, że wynikała z obawy przed złem, druga zaś jest pozytywna – jest autentycznym wyrazem pragnienia dobra w świecie.

Czytaj dalej →

Rekolekcje wielkopostne – IV niedziela

Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi

Inni mają za zadanie robić to czy tamto;
a moim jedynym zadaniem jest pełnienie woli Bożej.”

Św. Gerard Majella, XVIII w.

Posłuszeństwo wobec Bożej woli to postawa, która pozwala nam przygotować się na odebranie łask i darów z rąk Najwyższego. Gotowość do ich przyjęcia nie zawsze jest prosta. Boże plany mogą być niezrozumiałe, a przez to trudne do zaakceptowania. Ta szczególna prośba zaszczepia w nas pokorę wobec nich.

Czytaj dalej →

Rekolekcje wielkopostne – V niedziela

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

Módlcie się tak, jakby wszystko zależało od Boga,
a pracujcie tak, jakby wszystko zależało od was”

św. Ignacy Loyola, XVIw.

Prośba, nad którą pochylimy się w dzisiejszych rozważaniach ma swoją odrębną specyfikę. Z jednej strony wydaje nam się ona najbardziej przyziemną, wręcz egoistyczną, z drugiej zaś – jeżeli rozważymy słowo „chleb” w trochę szerszym ujęciu – ukazują nam się nowe, czasami nieznane wcześniej, znaczenia.

Czytaj dalej →