Archiwa kategorii: Kalendarz Liturgiczny

Święty Mariusz, męczennik

Według starego martyrologium Mariusz pochodził z zamożnej rodziny. Po nawróceniu się na chrześcijaństwo rozdał majątek ubogim i przybył z Persji do Wiecznego Miasta, aby odwiedzić groby Apostołów. Przyjechał z rodziną: żoną Martą oraz z synami Audifaksem i Abakukiem. Był to prawdopodobnie koniec III wieku, w okresie panowania cesarza Klaudiusza II (268-270) lub Dioklecjana (284-305). W Rzymie starał się pomagać prześladowanym współwyznawcom. Z kapłanem Janem miał pochować

Czytaj dalej →

Święta Joanna z Balneo, dziewica

Joanna z Balneo (znana także jako Joanna z Bagno lub Joanna di Romagna) żyła w XI w. Wraz z towarzyszką wstąpiła do kamedulskiego klasztoru św. Łucji w Balneo we Włoszech. Martyrologium Rzymskie wskazuje na wspaniały przykład posłuszeństwa i pokory, jaki po sobie pozostawiła. Kiedy zmarła w opinii świętości 16 stycznia 1105 r., rozbrzmiały klasztorne dzwony. Pius VII potwierdził jej kult 15 kwietnia 1823 r. jednocześnie z jej współsiostrą Agnieszką z Bagno di Romagna (wspominaną

Czytaj dalej →

Święci Maur i Placyd, uczniowie św. Benedykta

Maur urodził się w roku 512 jako syn senatora Ekwicjusza. Był pierwszym uczniem św. Benedykta z Nursji. Jego imię jest wspomniane w biografii św. Grzegorza Wielkiego. Jest tam nazwany pierwszym oblatem. Jego ojciec oddał go do klasztoru jako młodego chłopca w 522 r., aby wyrósł w atmosferze życia zakonnego.
Święty Grzegorz relacjonuje także historię św. Placyda,mnicha, syna senatora Tertuliusza, który podczas nabierania wody wpadł do jeziora

Czytaj dalej →

Błogosławiona Weronika Nagroni, mniszka

Weronika urodziła się w 1445 r. w Binasco (Lombardia we Włoszech). Pochodziła z bardzo ubogiej, wieśniaczej rodziny. W 1466 r. jako 22-letnia dziewczyna wstąpiła do surowego klasztoru sióstr augustianek św. Marty w Mediolanie, gdzie pozostała do śmierci. W tym klasztorze nauczyła się czytać i pisać, a przede wszystkim poznawać i kochać Boga. Była mistyczką. W kontemplacji była tak zaawansowana, że otrzymała dar łez, a nawet ekstaz. Duch Święty obdarzył ją szczególnymi

Czytaj dalej →

Święty Jan Nepomucen Neumann

Jan Nepomucen Neumann urodził się 28 marca 1811 r. w Prochatyczach w ówczesnym Cesarstwie Austriackim. Uczęszczał do szkoły prowadzonej przez pijarów w Budziejowicach. W 1831 r. wstąpił do seminarium duchownego, a dwa lata później podjął studia teologiczne w Pradze. Po ukończeniu studiów miał przyjąć święcenia kapłańskie. Miejscowy ordynariusz odmówił jednak udzielenia mu tego sakramentu ze względu na zbyt dużą ilość kapłanów w diecezji. Jan, za radą biskupa Federica

Czytaj dalej →

Święty Grzegorz z Nazjanzu

Grzegorz urodził się w roku 329 lub 330 w Arianzie, w pobliżu Nazjanzu w Kapadocji (obecnie Turcja). Pochodził z rodziny świętych. Świętą była jego babka – Nonna, brat – św. Cezary i siostra – św. Gorgonia. Ojciec św. Grzegorza, również Grzegorz, był biskupem Nazjanzu.

Po wkroczeniu cesarza Teodozego I Wielkiego do Konstantynopola, Grzegorza powołano na metropolitę Konstantynopola. Cesarz uroczyście wprowadził go do katedry Hagia Sofia. Od maja do lipca 381

Czytaj dalej →

Święta Boża Rodzicielka Maryja


Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia.


Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje

Czytaj dalej →

Św. Jan Apostoł

Był umiłowanym uczniem Jezusa, najmłodszym spośród apostołów i napisał : Ewangelię, 3 Listy oraz Apokalipsę .Był zamożnym rybakiem i był uczniem św. Jana Chrzciciela.

Czytaj dalej →

Święty Szczepan

Nie bez powodu w dzień po narodzinach Jezusa jest obchodzone święto pierwszego męczennika. Ma to za zadanie przypomnieć ludziom, że wśród radości przyjścia na świat Chrystusa trzeba być gotowym na poświęcenia związane z pójściem za Nim .

Czytaj dalej →

Boże Narodzenie

Obchodzona dzisiaj uroczystość pojawiła się w III wieku i związana jest z rzymskim świętem słońca. Bowiem właśnie 25 grudnia w III wieku, to był dzień przesilenia zimowego. Wtedy to, gdy dzień znów zaczynał górować nad nocą, rzymianie czcili słońce jako boga, zwyciężającego ciemności i dającego życie. Było to dla nich jedno z ważniejszych świąt. Kiedy pojawiło się chrześcijaństwo w Rzymie, to aby wykorzenić ten pogański kult

Czytaj dalej →

Św. Jan od Krzyża

Urodził się jako Jan de Yepes w roku 1542 w Fontiveros koło Avili. Gdy zmarł jego ojciec, on pracował na utrzymanie rodziny jako tkacz, krawiec i pielęgniarz. Mając 21 lat, wstąpił do zakonu karmelitów. Podczas studiowania w Salamance otrzymał święcenia kapłańskie w roku 1566. Był on głównym pomocnikiem św. Teresy z Avila przy reformowaniu zakonu.

Czytaj dalej →

Święta Barbara

W tym dniu w całej Polsce ludzie z grup zawodowych szczególnie niebezpiecznych i narażających życie mają swoje święto są wśród nich m. in.: hutnicy, marynarze, rybacy, żołnierze, ale najbardziej są do tego święta przywiązani górnicy, którzy obchodzą wtedy tzw. ,, Barbórkę” .

Czytaj dalej →

Święty Andrzej Apostoł

Św. Andrzej apostoł był bratem św. Piotra. Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret (Galilejskim), mieszkał jednak w Kafarnaum, razem ze swoim bratem. Tak jak Piotr był rybakiem. Właśnie nad jeziorem, podczas pracy, został powołany przez Jezusa – i to jako pierwszy z dwunastu Apostołów. Św. Łukasz podaje w Ewangelii, że powołaniu temu towarzyszył również cudowny połów ryb, którym Jezus chciał umocnić wiarę pierwszych powołanych.

Czytaj dalej →

Święci Elżbieta i Zachariasz

“Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Zawołała ona i powiedziała: »Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? „

Czytaj dalej →

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) – czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto

Czytaj dalej →

Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiejsza uroczystość – jak każda uroczystość w Kościele – ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w

Czytaj dalej →

św. Jan Paweł II

Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Nikt w tedy nie mógłby sobie wyobrazić, że to dziecko, które właśnie przyszło na świat będzie w przyszłości papieżem i świętym.

Czytaj dalej →

Bł. Jerzy Popiełuszko

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. na Podlasiu .
W dwa dni po urodzeniu, został ochrzczony w parafialnym kościele i otrzymał imię swojego stryja, Alfonsa (zmienił je na Jerzy Aleksander dopiero w okresie nauki w seminarium, w 1971 r ). W kościele parafialnym, odległym od domu o kilka kilometrów, od 11. roku życia był ministrantem i służył do Mszy św. codziennie przed lekcjami w szkole.

Czytaj dalej →