Archiwa kategorii: Kalendarz Liturgiczny

Święty Andrzej Apostoł

Św. Andrzej apostoł był bratem św. Piotra. Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret (Galilejskim), mieszkał jednak w Kafarnaum, razem ze swoim bratem. Tak jak Piotr był rybakiem. Właśnie nad jeziorem, podczas pracy, został powołany przez Jezusa – i to jako pierwszy z dwunastu Apostołów. Św. Łukasz podaje w Ewangelii, że powołaniu temu towarzyszył również cudowny połów ryb, którym Jezus chciał umocnić wiarę pierwszych powołanych.

Czytaj dalej →

Święci Elżbieta i Zachariasz

“Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Zawołała ona i powiedziała: »Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? „

Czytaj dalej →

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) – czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto

Czytaj dalej →

Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiejsza uroczystość – jak każda uroczystość w Kościele – ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w

Czytaj dalej →

św. Jan Paweł II

Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Nikt w tedy nie mógłby sobie wyobrazić, że to dziecko, które właśnie przyszło na świat będzie w przyszłości papieżem i świętym.

Czytaj dalej →

Bł. Jerzy Popiełuszko

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. na Podlasiu .
W dwa dni po urodzeniu, został ochrzczony w parafialnym kościele i otrzymał imię swojego stryja, Alfonsa (zmienił je na Jerzy Aleksander dopiero w okresie nauki w seminarium, w 1971 r ). W kościele parafialnym, odległym od domu o kilka kilometrów, od 11. roku życia był ministrantem i służył do Mszy św. codziennie przed lekcjami w szkole.

Czytaj dalej →

św. Łukasz Ewangelista

18. X przypada święto św. Łukasza, ewangelisty i autora Dziejów Apostolskich. Według tradycji Ojców Kościoła pochodził on z Antiochii i był lekarzem, jak o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14). Opisywany jest jako najwierniejszy towarzysz św. Pawła podczas jego wypraw misyjnych.

Czytaj dalej →

św. Jadwiga Śląska

Jadwiga urodziła się między 1174 a 1180 rokiem na zamku nad jeziorem Amer w Bawarii jako córka hrabiego Bertolda VI i Agnieszki Wettyńskiej, hrabiów Andechs, którzy tytułowali się również książętami Meranu i margrabiami Istrii. Miała czterech braci i trzy siostry. Jedną wydano za Filipa, króla Francji, drugą za Andrzeja, króla Węgier (była matką św. Elżbiety), trzecia wstąpiła do klasztoru. Jadwiga otrzymała staranne wychowanie najpierw na rodzinnym zamku, potem zaś

Czytaj dalej →

św. Franciszek z Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu (1182-1226) jest założycielem zakonu franciszkanów. Był synem bogatego kupca. Jako nastolatek prowadził beztroskie życie (podobnie jak wielu świętych np. św. Augustyn).

Czytaj dalej →

Wspomnienie Świętych Kosmy i Damiana.

Św. Kosma i Św. Damian ,
pochodzili z Arabii. Byli braćmi – wedle legendy – lekarzami. Leczyli nie oczekując zapłaty.

Zgodnie z legendą mieli kiedyś pomóc pewnemu diakonowi imieniem Wincenty. Pewnego dnia Wincenty zjawił się w ich klinice. Grot strzały utkwił w jego nodze, tak, że noga zakaziła się i pojawiła się gangrena. Święci doktorzy spojrzeli na nogę diakona i stwierdzili, że leczenie jej byłoby bezużyteczne. Powiedzieli mu, by udał się do kościoła

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Ojca Pio.

O. Pio urodził się 25 maja 1887 r. Na chrzcie otrzymał imię Franciszek. Już w dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. W wieku 5-ciu lat objawił mu się po raz pierwszy Jezus. Mając 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy miał poważne problemy ze zdrowiem.

Pod koniec

Czytaj dalej →

Św. Stanisław Kostka

18 września w Kościele przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży. Wszystkim noszącym to imię, jak również całej młodzieży, życzymy wzrostu głębokiej wiary i umiejętności podejmowania dobrych wyborów życiowych.

Czytaj dalej →

Wspomnienie MB Bolesnej

15 września Kościół stawia przed nami Matkę Cierpiącą, która uczy nas, że zawsze nawet w największych przeciwnościach, doświadczeniach i boleściach trzeba zgadzać się z wolą Boga.

Czytaj dalej →

Narodzenie NMP

Sama Ewangelia nie weszła do kanonu Kościoła katolickiego, lecz święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzone jest oficjalnie przez Kościół 8 września.

Apokryf opisuje dzieciństwo Maryi, jej życie u boku starszych już rodziców Joachima i Anny w Jerozolimie – miejscu urodzenia. Rodzice przez wiele lat bardzo starali się i modlili o dziecko, a gdy wreszcie ich prośba została spełniona i narodziła się Miriam, oddali ją z wdzięczności na wychowanie do świątyni, gdy

Czytaj dalej →

Św. Matka Teresa z Kalkuty

Agnes Gonxha Bojaxhiu – urodziła się 26 sierpnia 1910 r. w Skopje w dzisiejszej Macedonii. Przeżyła spokojne dzieciństwo w gronie rodziny. Gdy miała 9 lat jej ojciec wyruszył w podróż w interesach, a kiedy wrócił był w ciężkim stanie zdrowia i zmarł. Pomimo iż byli w trudnej sytuacji finansowej często w ich domu witali ubodzy i szukający pomocy.
W wieku 18 lat Agnes wstąpiła do Sióstr Misjonarek Naszej Pani z Loreto i wyjechała do Indii. Składając pierwsze śluby

Czytaj dalej →

Święty Jan Chrzciciel

Imię Jan po hebrajsku znaczy: ,, Bóg jest łaskawy” i faktycznie Bóg był łaskawy dla Elżbiety i Zachariasza dając im syna pomimo iż Elżbieta była niepłodna.O tym co działo się z dzieckiem po narodzinach mówi św. Łukasz w Ewangelii : „Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu” (Łk 1, 80). Można to rozumieć w ten sposób, że po wczesnej śmierci rodziców będących już w wieku

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Moniki

Monika urodziła się ok. 332 r. w Tagaście (północna Afryka), w rodzinie rzymskiej, ale głęboko chrześcijańskiej. Jako młodą dziewczynę wydano ją za pogańskiego urzędnika, Patrycjusza, członka rady miejskiej w Tagaście. Małżeństwo nie było dobrane. Mąż miał charakter niezrównoważony i popędliwy. Monika jednak swoją dobrocią, łagodnością i troską umiała pozyskać jego serce, a nawet doprowadziła go do przyjęcia chrztu. W wieku 22 lat urodziła syna – Augustyna.

Czytaj dalej →

Wspomnienie NMP Królowej


Wspomnienie to zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII encykliką „Ad caeli Reginam” w 1954 roku.
Na kartach Apokalipsy św. Jana Maryja jest przedstawiana jako Królowa. Wynika to z bardzo bliskiej więzi, jaka łączyła Jezusa z Maryją – tak bliskiej, że Jezus udzielił Jej uczestnictwa w swoim królowaniu.
Kościół już od IV wieku często nazywał Maryję Królową –

Czytaj dalej →