Archiwa kategorii: Kalendarz Liturgiczny

Wspomnienie św. Cecylii

22 listopada przypada wspomnienie św. Cecylii. Jest Ona jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego. Niestety, o świętej tak bardzo popularnej i czczonej w Kościele posiadamy bardzo mało informacji. Nie wiemy nawet, kiedy żyła i kiedy poniosła śmierć męczeńską. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Tarsycjusza

21 listopada przypada wspomnienie św. Tarsycjusza, który jest głównym patronem służby liturgicznej w naszej archidiecezji. Z tej okazji życzymy wszystkim ministrantom, lektorom i animatorom zarówno czynnym, jak i tym w stanie spoczynku wielu Bożych łask za wstawiennictwem św. Tarsycjusza. KRÓLUJ NAM CHRYSTE!  Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 r. w Wilnie, w szlacheckiej rodzinie herbu Kalinowa. Wiele godzin spędzał w konfesjonale – nazywano go „ofiarą konfesjonału”. Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem. Czytaj dalej →

Wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert

14 listopada przypada wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert współzałożycielki zgromadzenia sióstr św. Elżbiety (elżbietanki). W tym roku przypada również 175 lat od założenia zgromadzenia, 145 lat od śmierci Marii Luizy oraz 10 lat od Jej beatyfikacji. 

Czytaj dalej →

Wspomnienie Pierwszych Polskich Męczenników

13 listopada przypada wspomnienie pierwszych polskich męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, których do Polski sprowadził cesarz Otton III, aby pomogli w ewangelizowaniu Słowian. Zginęli w 1003 roku. Módlmy się za wstawiennictwem świętych męczenników o żywą wiarę w Polsce i Europie oraz o przyjaźń między narodami.

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Leona Wielkiego papieża i doktora Kościoła

10 listopada wspominamy świętego Leona Wielkiego papieża i doktora Kościoła. Leon Wielki urodził się około roku 400. W roku 440 został wybrany papieżem. Wytrwale zwalczał błędy w wierze i bronił jedności Kościoła. Bronił Rzymu przed najazdami barbarzyńców. Wdzięczna potomność nadała mu przydomek Wielki. Zmarł 10 listopada 461 roku.

Czytaj dalej →

Święto poświecenia Bazyliki Laterańskiej

9 listopada przypada Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Rzymie na Lateranie. Jest to jeden z pierwszych kościołów chrześcijanskich i katedra biskupa Rzymu-papieża, przez co też jest Matką wszystkich kościołów Świata. Jest to jedna z czterech bazylik większych.

Czytaj dalej →

Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 IX 1947 r. na Podlasiu we wsi Okopy, w parafii Suchowola, z rodziców Władysława i Marianny. Zamordowany został przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa 19 X 1984 r. Był kapelanem warszawskiej „Solidarności”. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

Właściwie Helena Kowalska. Była zakonnicą ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Urodziła się w 1905 roku. W wieku 7 lat pierwszy raz poczuła powołanie do życia zakonnego. 1 sierpnia 1925 r. wstąpiła do ww. zakonu. Na polecenie swojego spowiednika, ks. Michała Sopoćki, zaczęła prowadzić dziennik, który zawiera szczegółowe opisy jej przeżyć. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Założyciel zakonu franciszkanów urodził się w 1181 roku w Asyżu. Przyszedł na świat w zamożnej rodzinie kupca. Jego matka, Pika, nadała mu na chrzcie imię Jana, które ojciec zmienił na Francesco, prawdopodobnie będąc pod ogromnym wrażeniem Francji. Biedaczyna z Asyżu był mistykiem, jak również stygmatykiem. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Aniołów Stróżów

Anioł Stróż jest szczególnym aniołem, którego zadaniem jest chronić człowieka i pośredniczyć między Bogiem a człowiekiem. Każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża. Spotykamy się z nimi już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Św. Cyprian nazywa aniołów naszymi przyjaciółmi, zaś św. Augustyn pisze: „Wielkim jest staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli”.

Czytaj dalej →

Święto NMP Matki Kościoła

Bóg wybrał Maryję, aby ukazać swą moc, która przemienia człowieka i włącza go bardzo ściśle w cały plan zbawienia. Dyskretna i pokorna obecność Maryi w życiu Chrystusa zapowiada Jej obecność w misterium Kościoła.  Czytaj dalej →

Święto św. Andrzeja Boboli

Andrzej Bobola urodził się w roku 1591 w województwie sandomierskim. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w roku 1611. Wyświęcony na kapłana w roku 1622, pełnił najpierw obowiązki kaznodziei i moderatora Sodalicji Mariańskiej w Wilnie. Zostawszy misjonarzem wędrownym, od roku 1636 utwierdzał w wierze katolickiej liczne rzesze wiernych w trudnych dla Kościoła czasach.  Czytaj dalej →

Uroczystość NMP Królowej Polski

Tytuł Matki Bożej jako Królowej Polski sięga drugiej połowy XVI wieku. Jednak dopiero 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej: „Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram”. Czytaj dalej →

Święto św. Marka

Marek w księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan. Pochodził z Palestyny. Był on spokrewniony z Barnabą. Marek był uczniem św. Piotra. Kiedy Paweł wybierał się z Barnabą w swą drugą podróż apostolską, Barnaba chciał zabrać ze sobą Marka, ale Apostoł narodów nie zgodził się na to. Wtedy Barnaba opuścił Pawła. Razem z Markiem udali się wówczas razem na Cypr. Czytaj dalej →