Archiwa kategorii: Kalendarz Liturgiczny

Droga Krzyżowa

„Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę Swoją odkupił świat!”. Te słowa kojarzą nam się w szczególności z nabożeństwem odprawianym w kościołach w piątki Wielkiego Postu, a mianowicie z Drogą Krzyżową (łac. Via crucis).

Czytaj dalej →

Środa popielcowa

Środa popielcowa, tym dniem rozpoczynamy okres czterdziestodniowego czasu pokuty, postu. W ten dzień wszyscy wierni udają się do kościoła na Mszę św. podczas której kapłan posypuje nasze głowy popiołem {ze spalonych gałązek palmowych na znak nawrócenia i pokuty} mówiąc „nawracajcie się i wierzcie w ewangelie…” lub „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz…” Czytaj dalej →

Święto św. Cyryla i Metodego

Święci byli braćmi. Biegle posługiwali się językiem słowiańskim. Żyli jako misjonarze, ewangelizowali głównie na ziemiach Słowiańskich. Cyryl przygotowując się do działalności wśród Słowian, stworzył, wraz ze swym bratem, 40-literowy alfabet oddający dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, nazwany następnie głagolicą. Czytaj dalej →

Święto Ofiarowania Pańskiego

2 lutego, 40 dni po uroczystości Bożego Narodzenia, obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni w Jerozolimie. Dziś też kończymy tradycyjny okres bożonarodzeniowy. Z tego powodu po raz ostatni zaśpiewamy kolędy, aż do kolejnych świąt Bożego narodzenia. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Jana Bosko

Jan Bosko urodził się w roku 1815 w pobliżu Castelnuovo, w diecezji turyńskiej. Dzieciństwo spędził w wielkim ubóstwie, a kiedy został kapłanem, wszystkie swoje siły poświęcił wychowywaniu chłopców. Założył Zgromadzenia poświęcające się wychowaniu młodzieży. Napisał także drobne dzieła religijne. Zmarł w Turynie w roku 1888. Czytaj dalej →

Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła

Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów.

Czytaj dalej →

Niedziela Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Czytaj dalej →

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego.

Czytaj dalej →

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

1 stycznia często przychodzimy do kościoła, aby prosić o łaski i błogosławieństwo na rozpoczynający się rok. Jednak w liturgii obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dzisiejszy dzień jest poświęcony Maryi, która jest Matką naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Tak samo jak nasz Pan, również i my nazywamy Maryję naszą Matką. Czytaj dalej →

Święto świętej Rodziny

Tradycyjnie dzisiejsze święto nazywane jest Niedzielą świętej Rodziny i wypada ono na pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. W tym roku jednak pierwszą niedzielą po uroczystości Narodzenia Pańskiego jest 1. stycznia, kiedy to obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Z tego powodu święto św. Rodziny obchodzimy 30. grudnia.  Czytaj dalej →

Święto Młodzianków męczenników

Święto to jest wspomnieniem śmierci młodzianków- dzieci. Rzeź Niewiniątek została wykonana na rozkaz króla Heroda. Święci młodziankowie zasłużyli na laur męczeństwa. Chciejmy i my sami bezinteresownie poświęcać nasze życie dla Boga poprzez naszą służbę.  Święci Młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych.

Czytaj dalej →

Uroczystość Bożego Narodzenia

Adwent dobiegł końca. W Uroczystość Bożego Naro- dzenia świętujemy prawdę o tym, że „Słowo (Syn Boży) stało się ciałem” (J 1,14). Bóg zamieszkał pośród swego ludu – jest Emmanu- elem, to znaczy Bogiem z nami!

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Barbary

Pochodziła być może z Nikomedii. Według tradycji jej ojciec, poganin, uwięził ją jako chrześcijankę w wieży i wydał na śmierć w czasie prześladowania za rządów cesarza Maksymina Daji w 306 r. Jest ona patronką górników oraz wszystkich narażonych na gwałtowną śmierć, a także patronką ludwisarzy.  Czytaj dalej →

Święto św. Andrzeja Apostoła

Św. Andrzej apostoł był bratem św. Piotra. Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Galilejskim. Tak jak Piotr, był z zawodu rybakiem. Obaj byli też najpierw uczniami św. Jana Chrzciciela. Był pierwszym z apostołów, który spotkał Jezusa – podczas chrztu w Jordanie – i razem z Piotrem jako pierwsi zostali powołani. Czytaj dalej →