Archiwa kategorii: Kalendarz Liturgiczny

Wspomnienie św. Hieronima Emilianiego

Hieronim urodził się w Wenecji w 1486 r. w starej, patrycjuszowskiej rodzinie. Nie znamy bliżej dziejów Hieronima w młodości. Wiemy jedynie, że w czasie wojny Hieronim był dowódcą jednej z twierdz Wenecji. Po przegranej jednaj został uwięziony w twierdzy, gdzie doszedł do wniosku, że życie pragnie oddać Bogu. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy

Na początku XVI wieku chrześcijaństwo w Japonii rozwijało się bardzo dynamicznie. Pierwszym misjonarzem w tym kraju był św. Franciszek Ksawery w latach 1549-1551. Niestety, pięknie zapowiadające się dzieło zostało prędko zatrzymane przez fanatyzm władców. Wybuchło nagłe, bardzo krwawe prześladowanie. Na te właśnie czasy przypada bohaterska śmierć św. Pawła Miki i jego 25 Towarzyszy. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

Według opisu męczeństwa Agata urodziła się w Katanii na Sycylii ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść i pragnienie zemsty. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Błażeja, bpa i męczennika

Święty, którego dziś przed oczyma stawia nam Kościół żył w IV wieku w Armenii. Studiował filozofię, jednak został lekarzem, choć też na niedługo, bowiem porzucił zawód prędko i udał się na pustynię podejmując tam życie. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w Sabaście. Czytaj dalej →

Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto obchodzone na pamiątkę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni przez Maryję i Józefa, którego opis znajdujemy w Ewangelii wg św. Łukasza, kiedy to Symeon nazywa Chrystusa: „Światłością na oświecenia pogan i chwałą ludu Izraela”, swoje początki ma już w IV wieku. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Jana Bosko

Jan Bosko urodził się w roku 1815 w pobliżu Castelnuovo, w diecezji turyńskiej. Dzieciństwo spędził w wielkim ubóstwie, a kiedy został kapłanem, wszystkie swoje siły poświęcił wychowywaniu chłopców. Założył Zgromadzenia poświęcające się wychowaniu młodzieży.Napisał także drobne dzieła religijne. Zmarł w Turynie w roku 1888.

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

Tomasz urodził się około roku 1225 w Aquino. Oddany na wychowanie benedyktynom na Monte Cassino pobierał nauki w szkole klasztornej, a następnie studiował w Neapolu. Wstąpił do zakonu dominikanów i dalsze studia odbył w Paryżu i w Kolonii pod kierunkiem św. Alberta Wielkiego. Wykładał filozofię i teologię. Napisał znakomite dzieła z tego zakresu. Zmarł w opactwie cystersów

Czytaj dalej →

Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza

Jerzy Matulewicz urodził się w roku 1871 w Lugine koło Mariampola, w rodzinie litewskiej. Został prezbiterem diecezji kieleckiej. Pracował w Warszawie i w Petersburgu. Odnowił Zgromadzenie Księży Marianów i założył dwa zgromadzenia żeńskie. W latach 1918-1925 był biskupem wileńskim, a następnie wizytatorem apostolskim na Litwie, gdzie zmarł w roku 1927. przejdź

Czytaj dalej →

Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła

Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów.

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Franciszka Salezego

Franciszek urodził się w Sabaudii w roku 1567. Jako kapłan wiele zdziałał w swojej ojczyźnie w dziedzinie odnowy wiary katolickiej. Wybrany biskupem Genewy okazał się gorliwym pasterzem kleru i wiernych, pouczając ich o wierze słowem i pismami. Stał się przykładem życia chrześcijańskiego dla wszystkich. Zmarł w Lyonie 28 grudnia 1622 roku. Pochowany został w Annecy 24 stycznia 1623 roku.

Czytaj dalej →

Wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy

Błogosławiony Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy byli członkami Kościoła unickiego, powstałego na mocy Unii Brzeskiej z 1596 roku. Ponieśli śmierć męczeńską 24 stycznia 1874 roku z rąk żołnierzy rosyjskich, którzy w imieniu cara chcieli przemocą narzucić im prawosławie. Męczennicy pratulińscy oddali swoje życie w obronie wiary i jedności Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał ich

Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Wincentego Pallottiego

Wincenty Pallotti urodził się w Rzymie w roku 1795. Wyświęcony na prezbitera w roku 1818, z bezgraniczną żarliwością podejmował różne prace apostolskie, najpierw sam, a później z niewielkim zespołem duchownych i świeckich współpracowników założonego przez siebie w roku 1835 Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Agnieszki

21 stycznia przypada wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Święta Agnieszka żyła krótko na przełomie III i IV wieku. We wspomnienie św. Agnieszki błogosławi się dwa baranki, które zostają podarowane papieżowi, z wełny tych baranków tka się paliusze dla nowych metropolitów.

Czytaj dalej →

Święto Chrztu Pańskiego

Chrzest Jezusa (pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) do 1955 roku nie posiadał własnego święta. W końcu ustanowiono je na 13 stycznia, a później zmieniono na niedziele po 6 stycznia. W tym wydarzeniu widoczne jest pierwsze w historii pojawienie się postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej a Duch Święty pojawia się nad nim w postaci gołębicy. Czytaj dalej →

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Symbolem tego święta jest wydarzenie opisane w Ewangelii św. Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, żeby oddać pokłon Jezusowi. Czcimy w tym dniu objawienie się Boga człowiekowi, Jego obecność w historii ludzkości, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Stwórcy.  Czytaj dalej →

Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

Bazyli urodził się w Cezarei Kapadockiej w 330 roku. Walczył przeciw arianizmowi; napisał wiele wspaniałych dzieł, z których na pierwszy plan wybijają się reguły mnisze, do dziś praktykowane przez mnichów wschodnich.
Grzegorz urodził się także w 330 roku, koło Nazjanzu. Związany przyjaźnią z Bazylim, przyłączył się do niego, by prowadzić życie pustelnicze, lecz wkrótce został prezbiterem i biskupem. Czytaj dalej →

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Obchodzona dzisiaj uroczystość, jest najstarszym świętem Maryjnym. Ze wszystkich przymiotów Maryi czcimy dziś szczególnie Jej macierzyństwo. Przede wszystkim to Boże, choć również to, którym otacza cały Lud Boży. Dzisiejsza uroczystość jest świętem nakazanym tzn. każdy powinien w tym dniu uczestniczyć w Eucharystii. Czytaj dalej →

Wspomnienie Świętego Sylwestra

Sylwester został biskupem Kościoła rzymskiego w r. 314. Rządził Kościołem za panowania Konstantyna Wielkiego, w którym to czasie szerząca się schizma donatystów oraz herezja ariańska spowodowały wiele złego. Zmarł w r. 335 i został pochowany w katakumbach Pryscylli przy via Salaria.

Czytaj dalej →

Święto Świętej Rodziny

Obchodzimy dziś święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. To chrześcijański wzór wszystkich rodzin. Kościół wspomina tę cudowną familię. Święto to zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1921 r., jednak papież nie wprowadził zupełnie nowego święta – kult św. Rodziny miał swoje korzenie już w VIII wieku.

Czytaj dalej →

Święto Młodzianków męczenników

Święto to jest wspomnieniem śmierci młodzianków- dzieci. Rzeź Niewiniątek została wykonana na rozkaz króla Heroda. Święci młodziankowie zasłużyli na laur męczeństwa. Chciejmy i my sami bezinteresownie poświęcać nasze życie dla Boga poprzez naszą służbę.  Święci Młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych.

Czytaj dalej →