Fotografie miejsc związanych z kultem św. Tarsycjusza

Oto Via Appia, czyli jedna z najważniejszych starożytnych rzymskich dróg. Przy niej został schwytany święty Tarsycjusz, kiedy więźniom niósł Komunię świętą. Po lewej stronie za murem znajduje się cmentarz św. Kaliksta, gdzie pochowano naszego patrona.
kaplica Przez długie wieki ten budynek był wiejskim mieszkaniem. W starożytności przechowywano w nim relikwie męczennika. Dzisiaj w kaplicy znajduje się statua św. Tarsycjusza.
relikwiarz W tym relikwiarzu przechowywana jest część Relikwii św. Tarsycjusza. Relikwiarz znajduje się w katakumbach św. Kaliksta.
Kościół św. Tarsycjusza w Rzymie Kościół pod wezwaniem świętego Tarsycjusza w Rzymie. W roku 1985 był w nim Jan Paweł II.
kościół św. Sylwestra w Rzymie Kościół pod wezwaniem świętego Sylwestra w Rzymie. Najprawdopodobniej też do tego kościoła zostało przeniesione ciało Tarsycjusza.
Zdjęcia autorstwa ks. Arkadiusza Noconia pochodzą z Małego Gościa Niedzielnego 9/1998