Wspomnienie św. Mikołaja

Święty Mikołaj był biskupem Miry w dzisiejszej Turcji. Zasłynął jako cudotwórca, ratując żeglarzy i miasto od głodu. Wiele razy wykazał się odwagą i sprawiedliwością ratując od śmierci niesłusznie skaznych. Po bogatych rodzicach otrzymał w spadku znaczny majątek, którym dzielił się z ubogimi. Wyróżniał się pobożnością i miłosierdziem. Zmarł w połowie IV wieku, spontanicznie czczony przez wiernych.

Po śmierci jego ciało zaczęło wydzielać leczniczą mirrę. Pomimo niewielu wiadomości na temat jego życia, jest on jednym z najbardziej barwnych świetych. Do dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarunków w formie niespodzianki, tak, jak miał to mieć w zwyczaju św. Mikołaj.