Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

MARYJA-NIEPOKALANIE-POCZĘTA-UCZY-NAS-IŚC-ZA-JEZUSEM

8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Prawda o Niepokalanym Poczęciu mówi, że Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego ze względu na przyszłe zasługi bycia matką Syna Bożego.