Święto Św Rodziny

Dzisiejsze Święto nabiera szczególnego znaczenia właśnie w dzisiejszym świecie kiedy coraz bardziej pogłębia się kryzys małżeństwa i rodziny.  Święta Rodzina jest dla nas wzorem życia opartego na miłości i wzajemnym zaufaniu.

Jest ona przykładem dla wielu małżeństw, że mimo wszystkich problemów, trudności i zmartwień, warto kolejny raz zaufać i przebaczyć aby znów budować Bożą Rodzinę. Szczególną modlitwą w dzisiejszym dniu otoczmy te rodziny, które mają problem z przełamaniem się i obdarzeniem siebie na nowo zaufaniem.