Święto Świętej Rodziny

Obchodzimy dziś święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. To chrześcijański wzór wszystkich rodzin. Kościół wspomina tę cudowną familię. Święto to zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1921 r., jednak papież nie wprowadził zupełnie nowego święta – kult św. Rodziny miał swoje korzenie już w VIII wieku.

 

 

Święta Rodzina

Święta Rodzina czyli Jezus, Józef i Maryja. Wzór wszystkich rodzin. W niedzielę św. Rodziny Kościół wspomina tą cudowną familię. Święto to zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1921 r. Jednak papież nie wprowadził zupełnie nowego święta. Kult św. Rodziny miał swoje korzenie już w VIII wieku. Natomiast pierwsze oficjalne zezwolenie na kult wydał papież Leon XIII w 1890r. W jednej ze swych encyklik napisał tak: „Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia – jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom”. Święta rodzina jest dla nas przykładem pobożności, miłości i wzajemnego poszanowania. Daje nam ona przykład, że każdy w rodzinie, obojętnie od wieku czy stopnia jest odpowiedzialny za dobre stosunki pomiędzy jej członkami. Przecież Pan Jezus też na pewno wynosił śmieci, chodził mamie po zakupy, sprzątał itd. a przecież nie musiał, był Bogiem. Jednak Jezus mimo, iż był Królem Wszechświata był świadomy także tego, że jest też odpowiedzialny za swoją rodzinę. Idealnie obrazuje nam to scena z Wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie Maryja prosi Jezusa, żeby ten uczynił cud. Jezus mimo, iż nie chciał na początku się na to zgodzić, wysłuchał swojej Matki i spełnił jej prośbę. Czy musiał? Był przecież Bogiem, a jednak to uczynił. Często dzisiaj, w naszych rodzinach narzekamy na naszych rodziców, określając ich niezbyt wdzięcznym wyrażeniem, a mianowicie: „starymi”. Czy Jezus kiedykolwiek powiedział o Maryii: „Stara mi kazała”? No z pewnością nie. My często zapominamy, że to dzięki naszym rodzicom został nam dany dar życia, że dzięki nim, ich pracy, mamy co jeść, gdzie spać czy nawet mamy internet, dzięki któremu czytamy właśnie tą stronę. Jednakże jak często nie okazujemy im należnego szacunku, traktując ich jako „zło konieczne”. Jezus dzisiaj do nas mówi: „Kto kocha swojego Ojca dożyje późnej starości, a kto miłuje swoją matkę żyć będzie spokojnie” A Ty jak traktujesz swoich rodziców? Czy często mówisz, że ich kochasz? Czy raczej dajesz im do zrozumienia, że nie zależy Ci na nich? Przemyśl to sobie właśnie dzisiaj wpatrując się w obraz świętej Rodziny.

 
Michał Makowski