Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

Bazyli urodził się w Cezarei Kapadockiej w 330 roku. Walczył przeciw arianizmowi; napisał wiele wspaniałych dzieł, z których na pierwszy plan wybijają się reguły mnisze, do dziś praktykowane przez mnichów wschodnich.
Grzegorz urodził się także w 330 roku, koło Nazjanzu. Związany przyjaźnią z Bazylim, przyłączył się do niego, by prowadzić życie pustelnicze, lecz wkrótce został prezbiterem i biskupem.

W 381 roku został wybrany biskupem Konstantynopola, usunął się jednak do Nazjanzu z powodu podziałów, które nastąpiły w jego Kościele.