Uroczystość Objawienia Pańskiego

Symbolem tego święta jest wydarzenie opisane w Ewangelii św. Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, żeby oddać pokłon Jezusowi. Czcimy w tym dniu objawienie się Boga człowiekowi, Jego obecność w historii ludzkości, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Stwórcy. 

 

Uroczystość ma swoją bogatą symbolikę: jest pokłonem zarówno części świata pogan, jak i ludzi z różnych warstw społecznych i świata w ogóle, stąd późniejsze przedstawienie Mędrców jako trzech osób, z których jedna jest czarna, druga młoda, a trzecia stara, przed Bogiem Wcielonym. Wśród takiej rodziny ludzkiej narodził się Chrystus ze swą zbawczą misją, a ona w swych przedstawicielach przybyła z różnych stron, aby złożyć mu hołd. Dlatego w tradycji chrześcijańskiej jeden z magów jest czarnoskóry.