Wspomnienie bł. Jana z Fiesole

W roku ok. 1387 urodził się Guido di Pietro da Mugello w miejscowości Vicchio we Włoszech . W wieku 20 lat wstąpił do klasztoru w Fiesole i przybrał imię Jan z Fiesole .  Często jest nazywany malarzem w habicie. 

 

Był malarzem  religijnym wczesnego renesansu i dominikaninem oraz człowiekiem wielkiej pokory i pobożności, który bez wcześniejszej modlitwy nie sięgał po pędzel. W 1445 na prośbę papieża Eugeniusza IV przybył do Rzymu i dwa lata później rozpoczął prace w Watykanie w kaplicy Mikołaja V i w katedrze Orvieto. W 1450 r. opuścił Rzym i wrócił do Fiesole , gdzie został wybrany przeorem klasztoru. 4 lata później ponownie udał się do Rzymu,  na zaproszenie papieża Mikołaja V i tam zmarł. Według tradycji, po jego śmierci po policzku każdego z namalowanych przez niego aniołów spłynęła łza. Został beatyfikowany dopiero w 1982 roku przez Jana Pawła II .