Wspomnienie św. Polikarpa

Święty Polikarp urodził się w roku 69 w mieście Smyrna, której później był biskupem i również tam poniósł śmierć męczeńską poprzez spalenie na stosie. Został skazany na śmierć gdyż oskarżono go o lekceważenie pogańskiej religii i jej obrzędów. Był uczniem św. Jana Ewangelisty. 

Ignacy z Antiochii napisał piękny list do Polikarpa, w którym oddaje Polikarpowi najwyższe pochwały,  nazywa go dobrym pasterzem, niezłomnym w wierze i mężnym atletą Chrystusa, tak mówią o nim wszystkie świadectwa.Nakłaniano go aby wyrzekł się wiary aby w ten sposób ocalić życie a on odpowiedział : „Osiemdziesiąt sześć lat służę Chrystusowi, nigdy nie wyrządził mi krzywdy, jakżebym mógł bluźnić memu Królowi i Zbawcy?” Kiedy był już na stosie zaczął śpiewać wychwalając Boga, a  płomienie nie wyrządzały mu krzywdy i w tedy kat podszedł do niego i przebił go mieczem. Święty Polikarp zmarł w roku 156 samemu mając 86 lat .