św. Aleksander – obrońca wiary

Święty Aleksander urodził się w 250 roku w Aleksandrii. Od wczesnych lat młodości poświęcał się służbie Bożej. Po śmierci tamtejszego biskupa świętego Achilla, został wybrany biskupem swojego rodzinnego miasta i w tedy też zaczęła się szerzyć herezja Ariusza nazywana arianizmem.

Za pierwszym razem gdy Ariusz ogłosił publicznie swoje poglądy negujące współistotność i równość Trójcy Świętej, Aleksander zwołał synod, na którym nauka Ariusza została potępiona. Postanowienia tego synodu zatwierdził sobór w Nicei w 325 roku. Aleksander wyróżniał się żarliwą obroną czystości wiary i  prawdopodobnie jako pierwszy nazwał Maryję ,,Bożą Rodzicielką” oraz pozostawił po sobie 70 listów do różnych hierarchów Kościoła. Zmarł 18 kwietnia 326 roku.