św. Nicefor

Święty Nicefor przyszedł na świat w około 758 roku. Jego rodzice zaliczali się do najbogatszych i najbardziej wpływowych mieszkańców Konstantynopola. Nicefor został mianowany przez papieża Leona IV cesarskim sekretarzem odpowiedzialnym za dokumentowanie wyroków wydawanych przez cesarza na czcicieli świętych obrazów. Nicefor odmówił i postanowił zostać zakonnikiem.

W klasztorze nie został długo , gdyż nowy cesarz Nicefor I polecił mu, by zaopiekował się największym konstantynopolitańskim przytułkiem dla biedoty. Ojciec Nicefora odznaczał się niezwykłą pobożnością, oddawał duży kult relikwiom i świętym obrazom za co został przez popleczników cesarza aresztowany i torturowany, a następnie zmarł męczeńską śmiercią w więzieniu. Matka Nicefora po jego śmierci wstąpiła do zakonu. Po wstąpieniu na tron nowego monarchy, cesarza Leona V Armeńczyka, prześladowania czcicieli świętych obrazów nasiliły się i Nicefor został wygnany z kraju, za kult, jaki oddawał ikonom. Zmarł jako banita 2 czerwca 829 roku.