Wielki Tydzień

Triduum Paschalne

Chrystus zmartwychwstały

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota trzy najważniejsze dni w życiu chrześcijanina. W tych trzech dniach dokonuje się przełamanie tej przeogromnej tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Wielki Czwartek – uobecnia się wśród nas wydarzenie z Wieczernika, w czasie, którego Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, oraz polecił go sprawować kapłanom „na swoją pamiątkę”. Jako wyraz naszej radości i wdzięczności za te dary odśpiewamy w czasie mszy św. hymn „Chwała na wysokości Bogu”, który był opuszczany przez cały okres Wielkiego Postu; odezwą się również dzwony, by podkreślić podniosły nastrój tych chwil.

 1. Msza św. Wieczerzy Pańskiej
 2. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy.

Wielki Piątek – niezwykły to dzień. Dzień, w którym umarł nasz Jezus. Nie sprawuje się w ten dzień ofiary Mszy św. Ołtarz obnażony w Wielki Czwartek pozostał tak do ceremonii Wielkiego Piątku i tylko na czas Komunii św. zostanie on przykryty.

 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy
 2. Droga Krzyżowa
 3. Ceremonie Wielkopiątkowe
  • Liturgia słowa
  • Adoracja krzyża
  • Rozdzielanie Komunii św.
  • Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu
 4. Obowiązuje Post ścisły!

Wielka Sobota – jest dniem spoczynku Pana w grobie. Jest to dzień cichej nadziei, modlitewnego oczekiwania na cud zmartwychwstania. W dniu tym nie ma nic z żałoby, nic ze smutku, ale cicha wewnętrzna radość płynąca z wiary w bóstwo Chrystusa i z nadziei wypełnienia wszystkiego co zapowiedział. Gromadzimy się w świątyni aby wspólnie przeżyć liturgię Wigilii Paschalnej Wielkiej Nocy. Jest to naprawdę Wielka Noc bo w niej dokonało się najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości, jakim było przejście (pascha) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Ta tajemnica zbawcza w liturgii tej nocy stanie się dla nas teraźniejszością. Liturgia pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda i uczta.

 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie.
 2. Święcenie pokarmów wielkanocnych.
 3. Liturgia Wigilii Paschalnej.
  • liturgia światła
  • liturgia słowa
  • liturgia chrzcielna
  • liturgia Eucharystyczna
 4. Zalecany jest post jakościowy!
Damian Skorupa