Św. Jan XXIII

Angelo Giuseppe Roncalli urodził się 25 listopada w 1881 r. we Włoszech.
Rodzice przyszłego papieża byli biednymi rolnikami . Pierwszą komunię przyjął w wieku 7 lat, a rok później był bierzmowany. W wieku 12 lat uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Bergamo. Było to możliwie dzięki pomocy finansowej proboszcza, ponieważ na opłacanie czesnego rodzina nie mogła sobie pozwolić. Tu szybko nadrobił braki i stał się jednym z najlepszych seminarzystów. Ukończył gimnazjum, liceum, a mając 19 lat był już na trzecim roku teologii. Pod koniec 1904 r. młody ksiądz zapisał się na wydział prawa kanonicznego, jednakże już w kwietniu 1905 r. przerwał studia, gdyż 9 kwietnia otrzymał funkcję sekretarza nowego biskupa Bergamo Giacomo Radiniego-Tedeschi. Pełnił ją przez 10 lat, aż do śmierci Radiniego w sierpniu 1914 r. 12 stycznia 1953 został mianowany kardynałem . Konklawe w 1958 trwało trzy dni, podczas których odbyło się dwanaście głosowań. Ku zaskoczeniu samego Roncallego kardynałowie wybrali go, uznając go za „papieża przejściowego”, ze względu na zaawansowany wiek (77 lat). Nowy papież zwołał synod i sobór powszechny oraz postanowił zreformować Kościół. Zdaniem historyków żaden wcześniejszy papież nie podjął takich wysiłków na rzecz ekumenizmu jak Jan XXIII. Zmarł w Watykanie 3 czerwca 1963 roku na raka żołądka. Już za życia był nazywany Janem Uśmiechniętym. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego papież Franciszek przy koncelebrze emerytowanego papieża Benedykta XVI odprawił na placu Św. Piotra mszę świętą kanonizując papieży : Jana XXIII i Jana Pawła II .