Św. Piotra i Pawła

W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość dwóch wielkich Apostołów : Piotra i Pawła . Oboje odegrali bardzo dużą rolę w kształtowaniu się Kościoła; Piotr jako pierwszy papież, a Paweł jako Apostoł Narodów.

Święty Piotr był uczniem Świętego Jana Chrzciciela, z zawodu był rybakiem i pierwotnie miał na imię Szymon , był również żonaty. Od pierwszego spotkania z Jezusem Piotr był przez Niego w sposób szczególnie wyróżniany. Piotr prowadził działalność misyjną w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej, a następnie w Antiochii, Azji Mniejszej a wreszcie w Rzymie, gdzie założył gminę chrześcijańską i był jej pierwszym biskupem. W tedy rozpoczęły się prześladowania cesarza Nerona i uważając, że jest niegodny umrzeć śmiercią swojego Pana został ukrzyżowany głową w dół, prawdopodobnie ok. 64 r. 

Święty Paweł pochodził z Tarsu i był z rodziny żydowskiej, ale posiadał obywatelstwo rzymskie. Był uczniem jednego z najwybitniejszych nauczycieli żydowskich – Gamaliela. Należał do stronnictwa faryzeuszy i dlatego też był wielkim wrogiem Kościoła. Jezus nawrócił go gdy ten był w drodze do Damaszku. Przeprowadził trzy duże wyprawy misyjne. Z powodu gorliwości apostolskiej jego życie wielokrotnie wystawione było na niebezpieczeństwo do momentu gdy poniósł męczeńską śmierć będąc ścięty mieczem. Św. Paweł pozostawił po sobie 13 listów, które należą do kanonu Pisma św. Jego wykształcenie sprawiło że umiał nawiązywać kontakty z myślicielami pogańskimi. Jest nazywany Apostołem Narodów.