Wspomnienie MB Bolesnej

15 września Kościół stawia przed nami Matkę Cierpiącą, która uczy nas, że zawsze nawet w największych przeciwnościach, doświadczeniach i boleściach trzeba zgadzać się z wolą Boga.

Maryjo… „Twoją duszę miecz przeniknie”. Słowa proroka Symeona pokazują nam jak wielkie boleści przeżywała Matka Chrystusa nie tylko pod krzyżem… Mówi się, że Serce Matki Bożej przeniknęło aż 7 mieczów boleści:

  • Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona,
  • Boleść druga: Ucieczka do Egiptu ,
  • Boleść trzecia: Zgubienie Jezusa ,
  • Boleść czwarta: Spotkanie na Drodze Krzyżowej ,
  • Boleść piąta: Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa ,
  • Boleść szósta: Zdjęcie z krzyża ,
  • Boleść siódma: Złożenie do grobu ,