św. Łukasz Ewangelista

18. X przypada święto św. Łukasza, ewangelisty i autora Dziejów Apostolskich. Według tradycji Ojców Kościoła pochodził on z Antiochii i był lekarzem, jak o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14). Opisywany jest jako najwierniejszy towarzysz św. Pawła podczas jego wypraw misyjnych.

Należał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Świadczy o tym jego piękny język grecki, kronikarska dokładność informacji i umiejętność zdobywania źródeł. Jego znajomość judaizmu jest powierzchowna, a łacińskie imię wskazuje na jego pochodzenie. Około 40 r. po narodzeniu Chrystusa i ok. 7 lat po Jego śmierci zapewne w samej Antiochii stał się wyznawcą Chrystusa.
Około 50 r. po raz pierwszy spotyka na swojej drodze św. Pawła, przyłącza się do niego jako uczeń, towarzysz podróży i lekarz. Zmarł ok. 84 r. n.e. nigdy nie spotykając Jezusa. Św. Łukasz jest patronem przede wszystkim lekarzy, jak również introligatorów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, historyków, notariuszy, złotników, a także patronuje Hiszpanii.