Wielki Poniedziałek

Sześć dni przed Paschą Jezus zatrzymał się u swych przyjaciół w Betanii. W domu Łazarza urządzano ucztę, jakby pożegnalną. Taki sens miało namaszczenie – ,, na dzień mojego pogrzebu” , aby wypełniło się proroctwo Izajasza o Słudze Bożym ( I czytanie) , który ,, nie zniechęci się ani nie załamie” , ale zostanie ofiarowany za zbawienie świata, stanie się ,, przymierzem dla ludzi i światłością dla narodów”.