Wielka Środa

Kończy się okres Wielkiego Postu, jesteśmy w przededniu paschalnego przejścia ze śmierci do życia. Wsłuchujemy się w kolejną pieśń Sługi Pańskiego , bardzo szczegółowe proroctwo Izajasza o cierpieniu Chrystusa: ,, Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę” (I czytanie). Niezależnie od czekającej Go zdrady przez Jurasza , męki i śmierci , każe uczniom przygotować ucztę paschalną (Ewangelia). Ona stanie się zbawczą pamiątką , ofiarą i ucztą po wszystkie czasy i dla wszystkich pokoleń.