Wielki Czwartek

Mszą Wieczerzy Pańskiej , sprawowaną w Wielki Czwartek wieczorem Kościół rozpoczyna Święte Triduum Paschalne.

Gromadzimy się dzisiaj wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy . Jednak w tym trudnym czasie który przeżywamy , Wieczernikiem staję się nasz własny dom. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu, do którego dzisiaj przyjść nie możemy, ale uczestnicząc w transmisji łączymy się duchowo z naszym kościołem. Jezus weźmie chleb i wino , i przemieni je w swoje Ciało no Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam.

Zanim odejdzie do Ojca zostawi nam Testament miłości , mimo nocy zdrady i niewierności , mimo bliskiej męki i śmierci krzyżowej. Tym Testamentem jest On sam. Pozostał z nami pod osłoną znaków sakramentalnych , zwłaszcza Eucharystii i kapłaństwa , których ustanowienie dziś wspominany. Sprawia to Duch Święty , którego mocą żyjemy i uświęcamy się. Odchodząc Chrystus zobowiązał nas jednak do wzajemnej miłości. Zostawił nam wymowny przykład; umywając nogi swoim uczniom, kazał nam kierować się w życiu tą samą zasadą miłości – ,, To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15,12)

Kościół we Mszy Wieczerzy Pańskiej uczy nas , że do sprawowania każdej Eucharystii potrzebne jest kapłaństwo i wzajemna miłość.