Wielki Piątek

W Wielki Piątek w skupieniu i ciszy koncentrujemy się na sprawowaniu pamiątki Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiejsze obrzędy zapraszają przede wszystkim do rozważania biblijnego opisu Męki Pańskiej, a następnie do oddania czci i adoracji Krzyża świętego. Liturgia podkreśla jednak bardziej chwałę odkupienia przez Krzyż niż poniżenie przez Mękę. Wspominając śmierć Chrystusa, wierzymy, iż nie była ona dla Niego klęską i przegraną, ale zwycięstwem, które zostało opromienione blaskiem Zmartwychwstania.

Celebracja wielkopiątkowa rozpoczyna się liturgią słowa, w której szczególne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według świętego Jana. Po homilii następuje uroczysta modlitwa powszechna, której wezwania obejmują wszystkich ludzi, ponieważ Chrystus oddał swoje życie za każdego człowieka. Punktem centralnym całej liturgii Wielkiego Piątku jest adoracja Krzyża i Komunia Święta (którą przyjmiemy duchowo) .