Święty Augustyn

Św. Augustyn przyszedł na świat w roku 354, w miejscowości Tagasta położonej w Afryce Północnej. Matka była chrześcijanką, natomiast ojciec poganinem. Według źródeł matka zadbała by dorastał w wierze chrześcijańskiej, a także by zdobywał wiedzę. Święty Augustyn bardzo dobrze się zapowiadał – źródła mówią, że miał w dziedzinie przyjmowanych nauk ogromny potencjał intelektualny. Nie był jednak typem mola książkowego, bowiem lubił zabawę, a nawet przepadał za rozrywkami. Gustował także w kobietach pięknych, a jedną z nich obdarzył uczuciem i mieszkali razem całe piętnaście lat, mieli więc także dziecko – syna o imieniu Adeodat. Święty Augustyn posiadał umysł poszukiwacza, zwłaszcza w dziedzinie filozofii. Stąd też podjął starania by rozwijać się w tym kierunku, wtedy to w 374 roku powstała z jego inicjatywy szkoła gramatyki w Tagaście. Nie poprzestał na tej miejscowości, bowiem szkolny oddział założył też następnie w Kartaginie, a w końcu w samym Rzymie. Starania zaowocowały też statusem retora. Wiele wówczas rozmyślał, zwłaszcza jeśli chodzi o poszukiwanie sensu. Inspirowały go na przykład listy św. Pawła oraz postać św. Ambrożego. Wreszcie decyzja zapadła i zdecydował się całkiem zmienić swój tryb życia, rzecz jasna w kierunku zbożnych poszukiwań. W związku z tym majątek swój sprzedał, założył natomiast monaster, uprzednio przyjmując chrzest. Poszukiwanie sensu w duchu chrześcijańskim doprowadziło go w końcu do funkcji kapłańskich, a nawet do zajęcia funkcji biskupa Hippony. Został wtedy potężnym człowiekiem, nie tylko ze względu na funkcje, ale i realny wpływ na kształt wiary. Miało to potrwać trzydzieści cztery lata. Cechowała go według źródeł niesłychana bezinteresowność i współczucie. Przy tym popełniał coraz to nowe księgi i traktaty, w tym ponad dwieście listów i dwa razy więcej kazań. Św. Augustyn zmarł w 430 r. w Hipponie, ciało jego złożono w miejscowej katedrze.