Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

W kulturze katolickiej krzyż jest utożsamiany z odkupieniem. Kalendarz liturgiczny przewiduje kilka terminów, w których chrześcijanie obchodzą Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Jednym z nich jest 14 września. Głównym sensem Święta Podwyższenia Krzyża Świętego jest ukazanie go jako ceny zbawienia człowieka. Najważniejszym elementem, kojarzącym się z czasem obchodów Święta Podwyższenia Krzyża Świętego jest kolor czerwony, który zdobi wówczas szaty liturgiczne kapłanów, odprawiających nabożeństwa.
Przyjmuje się również, że właściwym zwyczajem według wielu odłamów chrześcijaństwa jest symboliczne uniesienie krzyża przez kapłana. Praktykę tę nazywa się Uwielbieniem Krzyża. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego według tradycji chrześcijańskiej jest upamiętnieniem trzech wydarzeń, które uznawane są za jedne z najbardziej istotnych dla wiary.
Pierwszym z nich jest odnalezienie Krzyża przez Świętą Helenę, matkę Konstantyna Wielkiego. Wierzy się, że w miejscu znaleziska powstała później Bazylika Grobu Świętego, która jest dziś jednym z najchętniej odwiedzanych przez pielgrzymów miejscem.
Kolejnym wydarzeniem, który przyświeca idei obchodów Święta Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września, jest upamiętnienie kościołów zbudowanych na polecenie Konstantyna Wielkiego – wspomnianej wyżej bazylice oraz świątyni zbudowanej na Górze Kalwarii. Konstantyn Wielki jako pierwszy cesarz zdecydował się ujednolicić system wiary w Cesarstwie Rzymskim, powodując tym samym znaczny wzrost popularności chrześcijaństwa na terenie imperium, które obejmowało wówczas swym zasięgiem tereny sięgające daleko poza basen morza Śródziemnego.
Trzeci, ostatni element, składający się na obchody Święta Podwyższenia Krzyża Świętego stanowi odzyskanie Krzyża w 629 roku przez cesarza bizantyjskiego Herakliusza z rąk Imperium Perskiego. Najwcześniejsze wspomnienie o obchodach Święta Podwyższenia Krzyża Świętego pochodzi z VII wieku naszej ery. Nie ma więc wątpliwości, że Święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest jednym z najdłużej obchodzonych świąt w tradycji chrześcijańskiej.