Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1,31) Na dziewięć miesięcy przed Uroczystością Bożego Narodzenia, czyli 25 marca (w tym roku ze względu na wielki przypadający Wielki Piątek, uroczystość przeniesiona na 4 kwietnia), wgłębiamy się w tajemnicę Zwiastowania Maryi faktu, iż zostanie Ona Matką Bożą.

Niezwykłą scenę zwiastowania w najpełniejszy sposób opisuje ewangelista św. Łukasz (Łk 1,26-38). Oto posłaniec boży; archanioł Gabriel (jego imię oznacza „Bóg jest moją siłą”) oznajmuje człowiekowi, w dodatku niewinnej niewieście, iż zostanie „ścieżką”, po której na ten świat zstąpi Bóg. Czysto ludzka i zrozumiała wątpliwość Maryi, wyrażona w słowach: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża” (Łk 1, 34) nie pozostaje bez odpowiedzi Stwórcy. Bóg nie żąda od nas rzeczy niemożliwych (to nie szkoła…). Zawsze, ilekroć powierza człowiekowi poważną misję, wspiera go i dodaje sił. Jesteśmy świadkami całkowitego zawierzenia swego losu Bogu i podpożadkowania mu swej drogi życiowej.El Greco

W dniu tej uroczystości winniśmy sobie także uświadomić świętość życia poczętego, choć jeszcze nie narodzonego. Choć współczesna cywilizacja śmierci dąży do deprecjonowania tej wartości, powinniśmy powiedzieć stanowcze „Nie”, wobec tak godzących w naturę ludzką procederów, jak np. aborcja. Kościół Katolicki Zwiastowanie Pańskie obchodzi od czasów papieża Grzegorza Wielkiego, a więc od przełomu VI i VII w., choć tę uroczystość zapoczątkowano czcić w Kościele Wschodnim. W Polsce uroczystość Zwiastowania niegdyś nazywano świętem Matki Bożej Wiosennej.

The following two tabs change content below.
Piotr Lewandowski

Piotr Lewandowski

Główny sprawca wzrostu strony oraz Diakoni Modlitwy,Autor wielu felietonów (podpisanych jako An-am) i artykułów. Jego konikiem jest liturgika. Wyświęcony na kapłana w katowickiej katedrze w maju 2012 roku.
Piotr Lewandowski

Ostatnie wpisy Piotr Lewandowski (zobacz wszystkie)