Święto Ofiarowania Pańskiego

13_e853d1e69208df4192bfa59b97c9bb4d (1)

2 lutego, 40 dni po uroczystości Bożego Narodzenia, obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni w Jerozolimie. Dziś też kończymy tradycyjny okres bożonarodzeniowy. Z tego powodu po raz ostatni zaśpiewamy kolędy, aż do kolejnych świąt Bożego narodzenia.

W tradycji żydowskiej pierworodny syn był własnością Boga, dlatego czterdziestego dnia po urodzeniu rodzice udawali się ze swoim dzieckiem do świątyni, aby dokonać obrzędów. Syn miał być złożony w ręce kapłana, a następnie wykupiony za symboliczną ofiarę. Tego samego dnia, matka ofiarowanego chłopca przystępowała do obrzędu oczyszczenia. Wiązała się z tym ofiara, jaką matka miała złożyć – baranka lub parę gołębi, jeśli rodzina żyła w ubóstwie. Maryja z Józefem złożyli ofiarę z synogarlicy, co świadczy o tym, że Święta Rodzina była uboga.

Podczas ofiarowania Pana Jezusa w świątyni starzec Symeon rozpoznaje, że mały Jezus jest zbawicielem świata i wypowiada słowa, którymi modlimy się odprawiając kompletę: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.” (Łk 2,29-31). To wydarzenie jest spełnieniem obietnicy danej Symeonowi przez Boga, że nie umrze dopóki nie ujrzy Zbawiciela.

Dzisiejszym dniem kończymy okres, w którym tradycyjnie odmawiamy modlitwy i śpiewamy pieśni związane z Bożym Narodzeniem. Okres Narodzenia Pańskiego w liturgii zakończył się już wraz ze świętem Chrztu Pańskiego. Jednak z uwagi na charakter tych świąt w Polsce, okres w którym śpiewamy kolędy jest przedłużony właśnie do święta Ofiarowania Pańskiego. Dzisiejsze święto nazywane jest także świętem Matki Bożej Gromnicznej. Ta nazwa wiąże się z gromnicą – świecą, którą zapala się by prosić Maryję o ochronę w czasie burz, nawałnic, ale także w godzinę śmierci. Zwyczajowo przy umierających zapalana jest gromnica.

Od 2 lutego 1997 dzisiejszy dzień to także Dzień Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich, którzy poświęcają swoje życie na służbie Bogu i ludziom w zakonach.

The following two tabs change content below.
Stanisław Łomozik

Stanisław Łomozik

Stanisław Łomozik

Ostatnie wpisy Stanisław Łomozik (zobacz wszystkie)