Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy

185239_male_fronty6_25

Dziś obchodzimy wspomnienie świętych Pawła Miki i Towarzyszy. Byli oni misjonarzami na ziemi Japońskiej. Św. Paweł urodził się w 1565r w Kioto. W wieku 5 lat przyjął chcesz – co było bardzo młodym wiekiem jak na tamtejsze standardy. Chodził do szkoły jezuickiej, gdzie później wstąpił do seminarium. Okres ten był bardzo trudny dla chrześcijaństwa w Japonii. Gdy wzmogły się prześladowania został aresztowany w 1597r. Poznał tam swoich towarzyszy z którymi później został zabity. Poza miastem ustawiono 26 krzyży, na których święty Paweł z towarzyszami zawiśli. Św. Paweł do końca został wierny Chrystusowi i głosił go nawet podczas śmierci na krzyżu. Zostali zabici 5 lutego 1597r. Są to pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu, kanonizowani przez papieża Urbana VIII w roku 1627.

The following two tabs change content below.
Patryk Bończyk

Patryk Bończyk

Za dnia jest animatorem przy parafii pw. św. Jana Sarkandra w Bełku, a nocami zaś miłośnikiem astronomii. Został ministrantem w 2004 roku, a kurs animatorski ukończył w 2015r. Uczęszcza do ZSU w Rybniku.