Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle

Jan urodził się w Reims we Francji w roku 1651. Wyświęcony na kapłana oddał się całkowicie wychowaniu młodzieży, zakładając szkoły dla ubogich. Aby zapewnić tym szkołom nauczycieli, założył zgromadzenie braci szkół chrześcijańskich, którego był pierwszym przełożonym. Wiele wycierpiał od zwolenników tradycyjnych metod nauczania i wychowania. Zmarł w Rouen w roku 1719.