Wielki Czwartek

Dziś obchodzimy Wielki Czwartek, którym rozpoczynamy obchody Świętego Triduum Paschalnego. Tego dnia wspominamy wydarzenia z Wieczernika: Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa.

Początkiem Triduum jest odprawiana wieczorem Msza Wieczerzy Pańskiej. Podczas jej celebracji szczególną uwagę zwracamy na sakrament Eucharystii. Pan Jezus, podczas Ostatniej Wieczerzy z uczniami wypowiada dobrze znane nam słowa: „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało Moje…” oraz „Bierzcie i pijcie, to jest Krew Moja”. To moment, w którym Jezus ustanawia dla nas Eucharystię. Aby podkreślić szczególne znaczenie tego dnia, w wielu parafiach Komunia święta udzielana jest pod dwiema postaciami. Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus wypowiada także słowa „to czyńcie na moją pamiątkę”. To polecenie traktujemy jako ustanowienie kapłaństwa.

W czasie liturgii wielkoczwartkowej występują także inne ważne symbole. W wielu kościołach praktykowany jest obrzęd obmycia nóg. Kapłan, na wzór Chrystusa, obmywa nogi 12 mężczyznom. W Wielki Czwartek, podczas hymnu „Chwała na wysokości Bogu” ostatni raz używane są dzwonki i dzwony, które milkną aż do Wigilii Paschalnej. Od tej pory używa się kołatek. Msza Wieczerzy Pańskiej kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. To symbol uwięzienia Pana Jezusa, który oczekuje na wydanie wyroku. Po zakończeniu liturgii tabernakulum pozostaje puste i otwarte. Dlatego też nie klękamy przed tabernakulum, a oddajemy cześć Najświętszemu Sakramentowi,  który znajduje się w Ciemnicy, aż do ceremonii Wielkiego Piątku. Odkrywa się także ołtarz, jako symbol obnażenia Chrystusa z szat.

W dzisiejszym dniu pamiętajmy w szczególny sposób o kapłanach, którzy w Wielki Czwartek mają swoje święto. Składamy wszystkim kapłanom życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na dalsze lata posługi. Niech Chrystus Najwyższy Kapłan obdarza Was swoimi łaskam