Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień, w który w całości skoncentrowany jest na męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Dziś w całym Kościele nie odprawia się Mszy świętej. Wielki Piątek to także jeden z dwóch dni, w których obowiązuje post ścisły.

 

 Dziś we wszystkich parafiach trwają adoracje Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy oraz drogi krzyżowe. Wieczorem celebruje się Liturgię Męki Pańskiej. Te obrzędy składają się z 4 zasadniczych części: liturgii słowa, adoracji Krzyża, komunii świętej i przeniesienia najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. Liturgia rozpoczyna się w ciszy. Kapłani na znak największego uniżenia leżą krzyżem, natomiast pozostali wierni klęczą, modląc się w ciszy. Następnie rozpoczyna się liturgia słowa. Dziś odczytywany jest opis Męki Pańskiej według świętego Jana. Po Ewangelii może nastąpić homilia, po której odmawia się modlitwę powszechną. Dziś ta modlitwa ma nico inną rozszerzoną formę. Kapłan śpiewa 10 wezwań, po każdym wierni odpowiadają Amen. Kolejną częścią Ceremonii Wielkiego Piątku jest adoracja Krzyża. Celebrans ukazuje symbol naszego zbawienia i trzykrotnie śpiewa wezwanie „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata” na co wszyscy odpowiadamy „Pójdźmy z pokłonem” i klękamy oddając cześć Krzyżowi. Potem każdy indywidualnie może podejść i pokłonić się przed Jezusem wiszącym na Krzyżu.

 

Następnie ołtarz jest nakrywany, ponieważ od Mszy Wieczerzy Pańskiej pozostawał obnażony, i w milczeniu kapłan przynosi Najświętszy Sakrament z Ciemnicy. Następuje Komunia święta, po której rozpoczyna się ostatnia część liturgii Męki Pańskiej – procesja do Grobu Pańskiego. Kapłan wystawia Najświętszy Sakrament, okadza go i w uroczystej procesji przenosi Go do Bożego Grobu. W czasie procesji używa się kołatek.
Po zakończonych obrzędach można pozostawić wystawiony Najświętszy Sakrament oraz Krzyż do adoracji. W wielu parafiach trwa adoracja do późnych godzin wieczornych.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.