Uroczystość św. Wojciecha

Św. Wojciech jest głównym patronem Polski. Za życia był czeskim duchownym katolickim, biskupem praskim i benedyktynem. Zamordowany w 997 roku, zaskoczony przez 7 strażników. Jest pierwszym polskim męczennikiem. Uznaje się go za autora Bogurodzicy, choć stwierdzenie to nie ma potwierdzenia w materiałach źródłowych. W tym roku uroczystość została przeniesiona na 24 kwietnia.